Všichni unisono tvrdí, že je zajímají názory lidí, jak se říká, na věci veřejné, názory na to, co se v místě jejich bydliště dělá a děje. Svědčí o tom ankety, dotazníky či diskusní fóra, které samosprávy vyhlašují a pořádají ve snaze najít problémy, které lidi trápí. Oslovit veřejnost je to nejjednodušší. Daleko důležitější ale je, jak se získanými informacemi, nápady a podněty samosprávy naloží. Lidé očekávají, že s nimi budou pracovat dál, zakomponují je do svých rozvojových plánů, rozpočtů a uskuteční je. A pokud ne, jdou všechny libé záměry obcí s anketami a fóry k čertu. Veřejnost ztratí zájem i důvěru.

Na věc je ale potřeba pohlédnout i z druhé strany. Veřejnost totiž často nezná kompetence radnic a požaduje po nich vskutku nemožné.