Měl by ochránit některé místní části, které trpí přívalovými dešti a splachy z polí. Mít dům zatopený kusy bahna nechce nikdo. Že poldr zatím není, a hned tak nebude, není chyba vedení městyse. Pověstnou žábou na prameni je Státní pozemkový úřad. Byrokraté totiž mají vždycky na všechno času dost.

Stojí za zmínku, že naši mocní odhlasovali zákon, který nás občany potrestá tisícovými pokutami, pokud se na úředníka, hlavně státního jen křivě podíváme. V tom případě bychom se měli ale začít ptát, jak vysokou pokutu naopak zaplatí úředník, který svou vlastní leností, neschopností, pomalostí či dokonce úplatností, poškodí občana, obec nebo město.