Modlitebna bez věže pochází z konce tolerančního období, z roku 1847, a postavil ji stavitel Prchal z Habru. Na rozdíl od prostých modliteben z počátku tolerančního období má zdobené průčelí, apsidu a půlkruhová okna. Většina vnitřního zařízení pochází z první poloviny 20. století.

Stavba obdélníkového půdorysu stojí v areálu hřbitova. V interiéru - v předsíni je po obou stranách dřevěné schodiště na kruchtu. Varhany byly pořízeny v roce 1872, nové pak v roce 1947.

Po vydání Tolerančního patentu nebyl počet evangelíků z Horní Krupé a okolí pro povolení samostatného sboru dostačující. Proto byla Horní Krupá zahrnuta pod správu poměrně vzdáleného reformovaného sboru v Sázavě. Samostatným sborem se Horní Krupá stala až v roce 1868. Na bohoslužby, které se dlouho konaly v soukromých staveních, chodili pastoři ze Sázavy až šest hodin.

Stavba chrámu začala v roce 1847. V roce 1872 byl v okolí modlitebny zřízen hřbitov. Po osamostatnění sboru vznikla potřeba vybudování fary, k němuž došlo v letech 1870-1871. Ještě před postavením fary byla v roce 1868 v nově koupené chalupě (za 4 800 zl.) zřízena jednotřídní evangelická škola. 9. listopadu 1888, při velkém požáru v obci, pohltil školu oheň. O rok později však byla škola obnovena a fungovala až do počátku 30. let 20. století. V roce 1957 byl v budově školy zřízen sál pro zimní bohoslužebná setkávání.