Systém takzvaného virtuálního terminálu bude městský úřad v Havlíčkově Brodě používat jako jediný v okrese. Jak se systém osvědčí, bude jasno nejdřív na podzim. „Systém elektronické evidence docházky na MěÚ v Havlíčkově Brodě dosud zaveden není, v těchto měsících probíhá pouze jeho testování a zkušební provoz. Nejedná se o systém kontroly docházky, ale o evidenci docházky," informovala mluvčí městského úřadu v Havlíčkově Brodě Alena Doležalová.

Jak upřesnila, tento systém bude zaveden z několika důvodů. „Prvním je skutečnost, že bude sbírat zdrojová data pro zpracování platů. Dalším důvodem je, že poskytne on-line informaci ostatním pracovníkům o přítomnosti konkrétních zaměstnanců na pracovišti, nebo o jejich dalších aktivitách, což je například pracovní cesta, různé pochůzky a podobně," vysvětlila Doležalová.

Úředníci si na novinku zvykají

Zaměstnanci městského úřadu si na nový systém evidence teprve zvykají a pomalu se s ním sžívají. Jak ale rozpačitě říkají, tento systém pracuje prostřednictvím počítače.
V praxi to funguje tak, že úředník přijde ráno do práce, zapne svůj počítač a zadá svoje heslo. Až dosud používal městský úřad v Havlíčkově Brodě systém identifikačních čipových karet.

„Uvidíme, jak to bude vypadat do budoucna. Ohlásit svůj příchod do práce u vchodu do úřadu osobní kartičkou, stejně tak označit odchod domů nebo pracovní pochůzky nám připadá přehledné až dost. Bohužel, naše počítače nejsou nejrychlejší. Takže když přijdete do práce, spustíte počítač, a než vůbec začne fungovat a vy se můžete přihlásit, přicházíte o cenné minuty. Navíc je otázka, co se bude dít, kdyby například došlo k výpadku proudu a kolapsu počítačové sítě," přemýšlejí někteří úředníci.

„Tento systém čili systém takzvaného virtuálního terminálu, kdy každý zaměstnanec komunikuje prostřednictvím svého počítače, byl při výběru dodavatele upřednostněn před  takzvanými kartičkami u vchodu z důvodu  pořizovací ceny," vysvětlila stručně hlavní důvody změny evidence docházkového systému mluvčí městského úřadu Doležalová.

Městský úřad sídlí v pěti budovách. „Pořizovací cena činila zhruba 25 až 30 procent nákladů oproti nákladům na pořízení systému pracujícího na principu kontaktních čipů například typu Dallas, či identifikačních karet," doplnila mluvčí Doležalová, zdůrazňujíc, že do elektronického systému jsou zahrnuti všichni zaměstnanci městského úřadu, bez rozdílu, včetně technického personálu.

„Evidence docházky dosud fungovala v písemné formě. Písemná forma vyhovovala, ale  neposkytovala aktuální informace o přítomnosti zaměstnance na pracovišti, na pracovní cestě, na dovolené  a podobně. Jak se nový systém osvědčí,  budeme schopni sdělit nejdříve v měsíci říjnu. Dosavadní zkušenosti ukazují na to, že je třeba ještě takříkajíc doladit drobné nepřesnosti," upřesnila mluvčí Doležalová.

Jak se ukazuje, městský úřad v Havlíčkově Brodě je zřejmě jediný v okrese, který se při evidenci docházky zaměstnanců hodlá spolehnout hlavně na počítače a na virtuální terminál.

Ostatní úřady: Čipové karty stačí

„Já bych z toho měl obavy. Nedávno jsme měli problémy s hlavním elektrickým rozvaděčem a nebylo to nic příjemného," konstatoval tajemník městského úřadu v Chotěboři Jiří Fišera. Jak upřesnil, používá městský úřad v Chotěboři systém čipových karet a je s ním náramně spokojený. „Tento systém, narozdíl od docházkové knihy, která by byla až příliš archaická, zajišťuje  úplný přehled o docházce zaměstnanců, o pohybu služebních vozidel. Navíc umožňuje prostřednictvím webových stránek i občanům Chotěboře rychle zjistit, který úředník je na radnici zrovna přítomen. S tímto systémem jsme spokojeni, navíc máme ochranný systém a záznamové zařízení, který umožňuje dohledat údaje, kdyby došlo k poruše. Není důvod to měnit," vysvětlil tajemník.

Stejný systém má podle místostarostky Lenky Arnotové i Světlá nad Sázavou. „Máme systém čipových karet a jsme s ním spokojeni," sdělila Arnotová. 

„Máme svůj elektronický systém, nějaký virtuální terminál, to mi připadá zbytečně moc technické. Navíc mi není úplně jasné, jestli musí být počítače zaměstnanců zapnuté stále a i v době, kdy u nich úředníci zrovna nesedí, což by zrovna nebylo ekonomické," zamyslel se starosta Ledče nad Sázavou Petr Vaněk.

Zcela obyčejný systém ve formě klasické docházkové knihy používá dosud město Ždírec nad Doubravou."Jsme jen malý městský úřad, s malým počtem zaměstnanců. Všichni se mezi sebou známe, víme, kam kdo chodí. Docházková kniha nám úplně stačí," konstatoval starosta Jan Martinec.