První zmínky o těžbě rud spadají dokonce až do čtrnáctého století a jeden z jejích vrcholů přišel v devatenáctém století, kdy tu v hornickém průmyslu v okolí pracovalo více než tisíc lidí. Další velký rozmach těžby nastal v 60. letech minulého století, kdy se ranský masiv stal předmětem zájmů těžařů – mimo jiné díky ekonomicky výhodnému zinku – a poddolována tu byla poměrně rozsáhlá oblast zdejší krajiny. Například ložisko Obrázek leželo až dvě stě metrů pod zemským povrchem a v okolí se dolovalo takřka třicet let. Jámu TJ1 (na snímku) od ukončení prací v roce 1989 dodnes na povrchu střeží typický důlní vozík na kolejnicích.

Jitka Štefáčková