„Služba je určena nevyléčitelně nemocnému v jeho posledních týdnech života. Umožňuje jim důstojně umírat v domácím prostředí v kruhu svých blízkých, zachovat kvalitu života v terminální fázi života, doprovázet pozůstalé v těžkém období truchlení. Pomáhá při zařizování potřebných záležitostí týkajících se např. rozloučení se zemřelým a podporuje v návratu do běžného života," popsala podstatu služby vedoucí Jana Zelenková.

Předpokladem pro poskytování domácí hospicové péče je ochota rodiny pečovat o nemocného. Hospicová péče je pouze pomocí a podporou péče rodiny. V současné době domácí hospicovou péči využívá šest klientů. Tři v sociální části, která je poskytovaná prostřednictvím odlehčovací služby a na žádost klienta či jeho rodiny, a tři v části zdravotní, kterou indikuje lékař.

Domácí hospicová péče kombinuje péči ošetřovatelskou a lékařskou s pomocí v oblasti sociálně-právní, psychologické a duchovní. Péče není omezena věkem. Do řad klientů patří jak senioři, tak i mladí lidé či děti s nevyléčitelným onemocněním. „Zdravotní péče zahrnuje odborné výkony předepsané lékařem, které zajišťují kvalifikované zdravotní sestry s registrací prostřednictvím ošetřovatelské služby Oblastní charity Havlíčkův Brod," upřesnila vedoucí Zelenková.

Sociální část je poskytována prostřednictvím odlehčovací služby, která zahrnuje podle Zelenkové tyto základní činnosti, především pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. To znamená pomoc při hygieně a stravování, zprostředkování kontaktu s okolním společenským prostředím. Pracovníci nabízejí sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv klienta i jeho rodiny. Pro nemocného a ulehčení práce všech pečujících nabízíme i možnost zapůjčení vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek – například polohovací lůžka, infuzní pumpy, lineární dávkovače, chodítka, zvedáky, invalidní vozíky a podobně," doplnila Zelenková.

Služba je poskytována v celém havlíčkobrodském a v části humpoleckého vikariátu.  Sídlo hospicového týmu se nachází v Havlíčkově Brodě na Bělohradské ulici.  Tým domácí hospicové péče tvoří šest pracovníků v sociálních službách a dvě zdravotní sestry.

Protože je péče o umírající klienty psychicky náročná nejen pro rodinu, ale i pečovatele,  procházejí pracovníci Oblastní charity každoročně odbornými školeními, součástí týmu jsou i dva lékaři, sociální pracovník a psycholog.