Hodnocení provádí Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Stupnice hodnocení se podobá oceňování hotelových služeb. Maximální počet je pět hvězdiček.

Domov pro seniory Reynkova získal certifikát kvality již před čtyřmi lety ale podle ředitelky Magdaleny Kufrové je mnohem náročnější než certifikát získat, jej znovu obhájit. Domov získal pět hvězdiček což je výborné hodnocení jak ve stravování, ubytování, péči,tak kultuře a partnerství. Zaměstnanci a klienti navíc také vysoce oceňují osobní přístup ředitelky domova.