„V současné době má domov kapacitu 115 míst. Zřizovatelem domova pro seniory je Město Světlá nad Sázavou," informoval ředitel domova Josef Hnik.

Oslavy začnou podle ředitele ve čtvrtek v 10 hodin, a to v prostorách světelského zámku speciálním Křeslem pro hosta. Tuto společenskou akci pořádá zařízení pro seniory během roku pravidelně, do křesla zve známé osobnosti, umělce a spisovatele.

„V Rytířském sále světelského zámku usednou v 10 hodin do křesla například noví majitelé zámku, Helena a Viktor Degerme. Dále herečka a patronka Domova s pečovatelskou službou, Květa Fialová. Akce je určena pro širokou veřejnost," upřesnil ředitel Hnik s tím, že rodina Degerme nedávno zámek koupila. Právě v Křesle pro hosta chce pohovořit o tom, jaké další plány se zámkem má a odpovědět na některé otázky, týkající se dalšího provozu zámku i zámeckého parku. V průběhu dne se pak budou v areálu Domova pro seniory konat zvláštní sportovní hry. Podle ředitele Josefa Hnika jde spíš o hry zručnosti, kdy budou mezi sebou soupeřit týmy složené ze světelských seniorů a hostů z ostatních zařízení v Kraji Vysočina.

Historie se začala psát ve Smrčné

Historie Domova pro seniory ve Světlé nad Sázavou je ale velmi úzce spjata i s jiným místem – s obcí Smrčná na Světelsku.  Zde byl v roce 1949 založen dřevěný penzion pro staré občany a po požáru v roce 1955 byl objekt přestavěn na zděný dům. V tomto domově žilo původně 60 obyvatel, o které pečoval 26ti členný personál. Po restituci objektu původnímu majiteli se Město Světlá rozhodlo zřídit nový domov pro seniory s kapacitou 80 obyvatel. Dne 1.9. 2000 se 60 obyvatel starého Domova včetně personálu slavnostně přestěhovalo do nového objektu.

V září roku 2011 bylo slavnostně otevřeno další patro v objektu, v pořadí již čtvrté, které vzniklo z půdních prostor domova. Toto patro poskytlo ubytování dalším 26 klientům. V současné době má tedy domov 115 obyvatel. Služby zde seniorům zajišťuje 58 členný personál. A v budoucnu? Snahou je propojit budovu stávajícího domova s budovou Domu s pečovatelskou službou speciálním proskleným tunelem .