V přístavbě bude celkem 109 lůžek, z toho 75 pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí a 34 pro klienty domova pro seniory. „Je velmi pravděpodobné, že po dokončení přístavby (takzvané budovy "B") proběhnou stavební úpravy ve stávající budově "A", což je současný domov v ulici Husova. Teprve poté bude moci být nová budova plně obsazena," upřesnila ředitelka.

Objekt "B" je moderní stavba, která bude obklopena upravenou zahradou. „Předpokládáme, že zahrada bude zčásti otevřena i pro veřejnost a bude tak opět umožněn průchod z města k nemocnici. Nový objekt je velmi pěkně uspořádán, péče zde bude probíhat v menších komunitách po asi 10ti až 12ti klientech. V budově bude městem Havlíčkův Brod provozována také jedna třída mateřské školky," dodala ředitelka.