Bývalý zámeček je dominantou obce a obyvatelé si na zařízení zvykli. To potvrdil i starosta Martin Bárta. „Dnes v zámku žije necelá stovka lidí. Dřív tu byl domov důchodců. Žádné nesrovnalosti tu nikdy nebyly. Máme dobré vztahy,“ poznamenal. To samé potvrdila i jedna z obyvatelek Veronika Vašíčková. „Obyvatelé zámečku chodí na nákupy do obecní prodejny. Zdravíme se s nimi jsou milí a slušní,“ dodala.

Podle ředitele Domova Vladimíra Friče jsou lidé s duševní nemocí která jim neumožňuje žít v domácím prostředí, v těžké situaci. Jak v mládí, tak i ve stáří. Běžné domovy důchodců je prakticky nepřijmou. „Výjimkou je naše zařízení zaměřené právě na tuto cílovou skupinu. Žijí u nás lidé ve věku od 19 let s neomezenou horní věkovou hranicí. Čekací doba na umístění je dlouhá. Deset let není výjimkou,“ poznamenal.

Na seznamu čekatelů je aktuálně asi 250 jmen z celé republiky. „Další stovky žádostí jsme museli odmítnout, a to z různých důvodů o kterých je třeba hovořit v odborných termínech,“ dodal ředitel s tím, že duševní nemoc si nevybírá podle věku ani vzdělání. Ve Věži žijí vedle sebe ve dvou nebo třílůžkových pokojích lidé se základní školou i vysokoškolským titulem. Mají tu i manželské páry. „Dokonce tu máme i jednu lékařku,“ poznamenal ředitel.

Čím je Domov ve Věži podle ředitele ještě zajímavý, tak i skutečností, že za celou dobu koronaviru se tu neobjevil ani jediný případ nákazy u klientů, pouze během hospitalizace. „Rozdělili jsme personál na tři týmy, které se u klientů střídaly. Bylo období, kdy zaměstnanci v Domově i přespávali. Vytvořili jsmei propracovaný systém ochrany včetně pravidelného testování, a to jak u personálu, tak u klientů. Testování děláme i v současné době. Každá návštěva ať za klientem, nebo pracovně musí i v současné době projít testem na infekčnost,“ zdůraznil ředitel. Dále dodal, v současné době je 100% klientů a 75% zaměstnanců po druhé dávce očkování.

Podle ředitele Vladimíra Friče naprostá většina klientů prožije v Domově celý svůj život. Takzvané transformace, které již provádějí některé domovy přestěhováním klientů do samostatných domácností, Věž sice také čekají, ale není vhodná pro všechny klienty. „Jen málo z našich obyvatel odchází do přirozeného sociálního prostředí i když v nejbližší době nám jeden klient odejde do Fokusu. V minulosti se většina dříve, nebo později vrátila zpátky. Mnoho našich klientů má soudem určeného opatrovníka a přiznaný starobní důchod bez nároku na výplatu,“ poznamenal ředitel.

Letos Domov zahájí výstavbu dvou samostatných domácností a tak rozšíří kapacitu. „Jedná se o dva domky v rodinné zástavbě ve Věži, kde najde zázemí v červnu roku 2022 dvanáct klientů. Dál máme v plánu výstavba nové prádelny a rozšíření kapacity o dalších 18 míst ve třech samostatných domácnostech přímo v areálu zámku. Stavby se financují z dotací,“ upřesnil ředitel. Klienti Domova budou mít díky tomu ještě útulnější domácí prostředí.

Jak zdůraznil ředitel Frič, Domov ve Věži není vězení. Každý klient musí dát souhlas s pobytem, bez něj ho nelze přijmout a může kdykoliv odejít. Klienti se podílejí na chodu Domova, na skladbě jídelníčku. Mohou chodit do zaměstnání. Jet za rodinami, na výlety, na dovolenou a nemusí mít obavy, že jim to vedení zakáže." Máme nadstandardní vztahy s obcí což není všude také obvyklé,“ dodal ředitel. Domov vlastní 2,8 hektarů parku, který je otevřen i pro veřejnost.

Infoblok: Domov ve Věži

Domov ve Věži je zařízení se zvláštním režimem. Kapacita zařízení je 91 klientů Nachází se v bývalém zámku, který byl v roce 1948 od posledního majitele Roberta Stanglera jej převzal stát, od roku 1958 se stal majetkem Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě. Do roku 2002 zde byl domov důchodců. V roce 2003 je v majetku Kraje Vysočina a od té doby je využíván jako specializované zařízení pro klienty s chronickým duševním onemocněním.. V zařízení proběhla řada stavebních úprav, včetně rekonstrukce kaple a revitalizace parku v 2014.