Nedokončená stavba omezuje život ve městě a brzdí investiční akce. Hotovo by mělo být až koncem září.

Špatný systém výběrového řízení

Podle starosty Golčova Jeníkova Vlastimila Marušáka je to vina firmy, která velkou zakázku získala, a také špatného právního systému.
„Přístavba základní školy se začala budovat loni začátkem roku. V prosinci měla být hotová hrubá stavba, od září letošního roku se zde mělo začít učit," upřesnil starosta.

V nové přístavbě mělo být sedm učeben, hygienické zázemí, počítačová učebna a také školní jídelna. Budova je dodnes prázdná. „ Firma JMA Technology z Jihlavy, která zakázku získala, vydělává na špatném právním systému. Na přístavbu školy jsme potřebovali dotaci. Ovšem podmínkou dotace z Evropské unie, kterou rozděluje ROP (regionální operační program) bylo, že při vypsání veřejné zakázky rozhodne nejnižší nabízená cena," posteskl si Marušák s tím, že i když se městu nabízená cena zdála až příliš nízká, museli podmínku přidělení dotací respektovat.

„Jenže se ukázalo, že vítězná firma je levná, ale sama stavbu neprovádí. Nýbrž ji zajišťuje formou subdodávek. Navíc mezi společností JMA a jejími subdodavateli nepanují zrovna nejlepší vztahy. Tak se stavba začala výrazně zpožďovat," podotkl starosta.

Radní v Jeníkově zvažovali i možnost, že se s firmou rozloučí, ale to by podle starosty znamenalo nové výběrové řízení a další potíže, navíc jsou ve hře i evropské dotace.

Dostavba školní budovy by se mohla protáhnout třeba o půl roku. Včera se na stavbě uskutečnil kontrolní den.

„V současné době je přístavba školy těsně před kolaudací, kterou ale zatím nebylo možné uskutečnit, nejen proto, že na stavbě je množství různých nedodělků, často viditelných i pouhým okem. V budově zatím není zavedena voda ani plyn," dodal místostarosta Jeníkova Miroslav Mrkvička.

Na nedodělcích se pracuje

Cena stavba školní budovy činí zhruba 33 milionů korun, z toho 25 milionů tvoří evropské dotace. „Protože se ale stavba neustále protahuje, máme problémy i s vyplácením dotace, takže do stavby město investuje ze svého rozpočtu. Museli jsme si kvůli tomu vzít překlenovací úvěr ve výši 10 milionů. To brzdí život ve městě, především důležité investiční akce, které jsme museli pozastavit, například zasíťování pozemků pro stavby rodinných domků," zdůraznil starosta Marušák.

Rozestavěná základní škola působí komplikace žákům i vyučujícím. Na svém webu škola důrazně upozorňuje žáky, aby v areálu školy dodržovali kázeň a dbali na bezpečnost.

„Podle stavebního dozoru města, Zbyňka Němce, je zpoždění zapříčiněno především potížemi na začátku stavby a nedostatečným nasazením firmy, která stavbu provádí. Nedostatečné nasazení znamená, že má firma rezervy jak v počtu lidí na stavbě, tak i v čase, který odpracují. Proto jsem jednal se stavbyvedoucím i spolumajitelem firmy a dohodli jsme se na tom, že spolupráci s firmou JMA neukončíme. Na to konto oni zvýší tempo stavby na maximum a hlavně urovnají vztahy se subdodavateli, protože řádné dokončení stavby je prioritou města," zdůraznil starosta Marušák.

„V této chvíli se na stavbě intenzivně pracuje, odstraňují se nedodělky. Zbývá dokončit plynofikaci a vyzkoušet kotelnu. Předání stavby by mělo být podle dohody s městem už 23. září," sdělil za firmu JMA Technology stavbyvedoucí Li-bor Man. Ten nepochybuje, že daný termín kolaudace bude opravdu dodržen. „Velké problémy nám hned zpočátku způsobil špatně položený kabel vysokého napětí, což zdrželo stavbu o dva měsíce. Navíc jsme museli řešit situace, kdy se realita stavby neshodovala s projektem," vysvětlil dále Man důvody, proč se stavba tak protáhla.

Podle starosty Marušáka bude město ale účtovat firmě JMA za velké zpoždění penále. „Tyto penále činí k dnešnímu dni asi 1,650 milionu korun. Na penále budeme trvat, neboť je to součástí dotačních podmínek," řekl Marušák.

Projekt rozšíření Základní školy Golčův Jeníkov se začal připravovat již v roce 2008.