„Město v současnosti dokončuje několik zásadních staveb, jejichž realizace překročila hranice volebního období. Je to především stavba základní školy, která pokračuje podle harmonogramu. Pokud se neobjeví nějaké zásadní problémy, měla by být dokončena do konce tohoto kalendářního roku," informoval nový starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

Vše nasvědčuje tomu, že celá stavba měla být kompletně dokončena do Vánoc. Celkové náklady stavby, která začala v roce 2009, přišly na více než 168 milionů korun.

Kromě investic do samotné stavby, na kterou si město vzalo úvěr ve výši 17 milionů korun, a část výdajů pokrylo i z dotací Evropské unie, čekají investora ještě další výdaje. Asi šest milionů korun bude stát vybavení budovy nábytkem. Město už vypsalo výběrové řízení na dodavatele. Další dva miliony investuje radnice do vybavení školy audiovizuální technikou.

V Dobré je prakticky ukončena stavba chodníku spolufinancovaná ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Tato stavba má zvýšit bezpečnost chodců ohrožovanou silným provozem na hlavní silnici," zdůraznil Kamarád.

V Dolní Jablonné by měly být dokončeny stavby takzvaných vodních cest, které mají za úkol zabránit záplavám obecních pozemků v době velkých dešťů. Stavba cest je financovaná z prostředků Státního pozemkového úřadu.

Bývalý starosta: Peníze máme

Všechny tři stavby se městu podařilo uskutečnit s využitím různých dotačních titulů. Podle starosty Kamaráda je třeba zdárně dokončit tyto stavby, provést vyúčtování a připravit se na období, kdy bude město Přibyslav splácet největší dluh v historii, přičemž nesmí být opomíjena běžná údržba všech částí města.

„Dluhů se netřeba bát. Finanční bilance města je dobrá, město má příjmy z provozované skládky komunálního odpadu a jsme členy Lesního družstva obcí Přibyslav," zdůraznil v minulosti několikrát dnes již bývalý starosta Jan Štefáček. Ne všichni zastupitelé na to měli stejný názor. Například zastupitel Josef Pelikán považoval od začátku budování školy za megalomanský projekt.