Nejstarší dosud činný spolek v Chotěboři byl založen v roce 1862. O rok později si nechal požehnat svůj prapor ušitý a vyšitý řeholnicemi v klášteře Sedlec u Kutné Hory. Slavnost se odehrála současně s vysvěcením nově postavené kaple sv. Kříže a zúčastnilo se jí několik tisíc lidí. Roli kmotry spolkové zástavy 13. září 1863 převzala česká národní buditelka Marie Riegrová, slavnosti byl přítomen její otec František Palacký a manžel František Ladislav Rieger, nechyběl představitel starého šlechtického rodu,  Ludvík Dobrzanský. Kronika spolku uvádí, že jednu skladbu Doubravanu do vínku zaslal s osobním věnováním Bedřich Smetana.  

„Z depozitáře jsme historický prapor Doubravanu vytáhli a zkontrolovali, jeho stav je po náročné rekonstrukci dobrý,” soudí vedoucí muzea Pavla Benešová a ukazuje detailní fotografie dokládající značný stupeň rozpadu praporu předtím, než se potrhaného a proděravělého cáru ujala restaurátorka Michaela Matoušková z Národního památkového ústavu v Říčanech, a olejomalbu sv. Václava do své péče převzala akademická malířka Zlatica Dobošová z Roztok u Prahy.

„Stav praporu je tristní, silně zatuchlá tkanina se rozpadá, vlákno je zteřelé, látka má hluboké trhliny a velké záplaty, značně utrpěla častým používáním, stářím a neadekvátním deponováním,” popsala kritický stav památky restaurátorka, ale současně ocenila bohaté zdobení – dobře vyšitý znak města Chotěboře na líci a malované zpodobnění sv. Václava od akademického malíře Josefa Papáčka z Chrudimi na rubu.  

„Nebýt toho, že městská samospráva před několika lety uvolnila nemalou finanční částku na záchranu nejohroženějšího sbírkového předmětu chotěbořského muzea, starý prapor, který v našem muzeu je už od roku 1951, by za krátký čas podlehl úplnému zmaru, jeho restaurování bylo nezbytné. Nyní je materiální součástí oprávněné hrdosti na kulturní dějiny města a může být u příležitosti letošních oslav 150. výročí založení pěveckého sboru vystaven,” soudí ředitel Centra kultury a sportu CEKUS, Milan Stránský, který v Doubravanu také dlouho zpíval.

V chotěbořském muzeu nyní řádně pečují o „zdraví” vzácného praporu, dbají, aby teplota v depozitáři ani v třeskutých mrazech neklesla pod 10 stupňů a relativní vlhkost se pohybovala kolem 50 procent.

Ivo Havlík