Například sochy a různé podobné monumenty se zde vyskytují jen zřídka. Přímo ve Ždírci je pouze jedno sochařské dílo, a to sousoší nazvané Rozhovor před budovou školy. Proto by ždírecká radnice uvítala ze strany občanů různé náměty, návrhy a nápady, jak město do budoucna zkrášlit. Jedním z návrhů je umístit do centra města symbol nedaleké řeky Doubravy.

„Občas se ozve názor, že bychom měli oslovit sochaře Michala Olšiaka, autora mnoha betonových skulptur na Žďársku a Havlíčkobrodsku, s nabídkou zhotovit podobné dílo i u nás. Pan Olšiak spolupráci neodmítá a rád by u nás svoje další dílo vytvořil," říká starosta Jan Martinec. Další možností, jak oživit ždírecká prostranství, je umístění soch vyřezávaných ze dřeva.

Na novém náměstí

„V jarních měsících začnou intenzivní práce na rekonstrukci náměstí. Věřím, že náměstí se bude naprosté většině obyvatel zamlouvat. Při této  příležitosti by bylo možné umístit do nově upraveného prostoru například dřevěnou sochu. Již před několika lety vznikla myšlenka na vytvoření sochy Doubravky. Myšlenka to není nijak nová, protože sochy  Sázavy či Vltavy již mnoho let existují. Jsem přesvědčen, že u nás v městě dřeva, v městě nad Doubravou, by to dřevěné soše Doubravy či Doubravky velice slušelo," míní starosta s tím, že radnice uvítá na toto téma náměty k diskuzi.