První kontakty mezi oběma městy začaly v době, kdy tehdejší vedení města Světlé nad Sázavou zprostředkovalo návštěvu zástupcům Mooku v Přibyslavi.

K první oficiální návštěvě zástupců města Přibyslav v Mooku došlo v roce 1993. Smlouva o spolupráci byla podepsána rok nato v Přibyslavi tehdejším starostou Mojmírem Novotným.

Od té doby se mezi oběma městy odvíjejí čilé kontakty nejen na úrovni radnic, ale i mezi spolky – zahrádkáři, hasiči a skauty.

„Město Přibyslav zřídilo za účelem organizace spolupráce s Mookem zahraniční komisi. Na holandské straně byla se stejným cílem ustanovena Nadace pro Přibyslav (Stichting Přibyslav). Obě tyto složky navázaly úzkou spolupráci, jejímž výsledkem byla řada vzájemných návštěv organizací a spolků obou měst, při kterých navázali přibyslavští občané řadu osobních kontaktů s našimi holandskými přáteli," informuje tajemník Josef Moštěk.

Počáteční jazyková bariéra byla v průběhu let zdárně překonána, neboť jazykové znalosti občanů Přibyslavi jsou podle tajemníka nyní na mnohem vyšší úrovni, než tomu bylo v polovině devadesátých let minulého století.

Dvacáté výročí podepsání smlouvy oslaví obě města v letošním roce společně, a to přímo v Přibyslavi, u příležitosti 23. ročníku Mlékárenského dne 13. září 2014.