Ve středu se zde uskutečnil den otevřených dveří s kometovanou prohlídkou.

Návštěvníky provedl kaplí bývalý primář Jan Betlach. „Všeobecná veřejná okresní nemocnice c. a k. Františka Josefa I. v Německém Brodě" byla vystavěna v letech 1896-7. Ošetřovatelskou péči spolu se sestrami civilními obstarávaly ctihodné Sestry kongregace III. řádu sv. Františka Serafínského," informoval bývalý primář, velký znalec historie. Původním posláním kongregace založené r. 1856 v Praze bylo bezplatné domácí ošetřování nemocných, později působily v nemocnicích a za války také jako sestry sanitní na bojištích.

O nemocné pečovaly jeptišky

Jejich oděvem byl černý hábit s šedým límcem a pláštěm, odtud také označení „šedé sestry". Zpočátku byly v nemocnici 4 sestry s představenou S. Mariannou, v r. 1910 bylo sester již 18. Bydlely v hospodářské budově (nyní prádelna), ve které se nacházela také jejich kaple se sakristií, vysvěcená 22. 2. 1898 městským děkanem Antonínem Vančurou.

Duchovní správu obstarával zdejší děkanský úřad svými duchovními, kteří dle potřeby docházeli do nemocnice a každý týden sloužili jednu mši. Po desetiletích obětavé práce byla činnost kongregace v 50. letech ukončena. Oltář kaple byl převezen do zámku v nedaleké Věži, ve kterém byl zřízen domov důchodců s ošetřovatelkami z premonstrátského řádu. Počátkem 90. let vedení nemocnice podle Betlacha iniciovalo znovuzřízení kaple. Tento osvícený záměr nalezl pochopení a podporu u biskupa královéhradecké diecéze Karla Otčenáška a u opata želivského kláštera premonstrátů Víta Tajovského.

V letech 1994-5 se uskutečnila adaptace objektu bývalé márnice a skladu. Práce zajistila stavební četa nemocnice. Mobiliář je dílem uměleckých kovářů otce a syna Františka a Martina Jandových, akademické malířka Ludmila Jandová je autorkou 14 obrazů křížové cesty. Většinu nákladů uhradili sponzoři a četní drobní dárci. Slavnostní vysvěcení (benedikci) kaple vykonal 22. 10. 1995 opat Vít Tajovský s představiteli všech církví města. Kaple svým univerzálním pojetím pomáhá nalézt vnitřní klid, povzbuzen a naději nejen nemocným, ale také těm, kteří třeba jen tuší, že lidský život nemá pouze rozměr horizontální, ale také dimenzi vertikální. ⋌ (sad)