„Rekonstrukce domu na ulici 5. května 356 se konečně rozjela. Dům by měl sloužit  sociálním službám komunitnímu chráněnému bydlení pro duševně nemocné," pochvaluje si vedoucí střediska Fokusu Eva Teclová.

Problémový objekt nedaleko vlakového nádraží je ve špatném technickém stavu. To potvrdili i dělníci havlíčkobrodské firmy Chládek a Tintěra, které Deník zastihl včera na staveništi v plné práci.

Část domovního komplexu se má stát útočištěm pro duševně nemocné, o které pečuje havlíčkobrodský Fokus Vysočina. Míst pro takto postižené lidi je totiž nyní v Havlíčkově Brodě chronický nedostatek.

Mělo by zde vzniknout osm bytových jednotek pro dvanáct lidí. Rekonstrukce objektu je drahá, přijde na více než dvě desítky milionů korun, ale město Havlíčkův Brod provádí práce za pomoci dotace z Regionálního operačního programu.  Dělníci opravují nejen objekt určený pro Fokus, ale i dům sousední, který by měl být určen k běžnému bydlení. Konkrétně k bydlení pro klienty Fokusu,  ale nestačí jen čtyři holé stěny.  Proto Fokus vyhlásil  charitativní sbírku.  Za peníze ze sbírky chce nakoupit vybavení chráněných bytů pro duševně nemocné. A jaký je aktuální stav sbírky? Podle informací Fokusu k 24.1.2014 Fokus obdržel 82 DMS, to jest 2.337 korun. Sbírka je vyhlášena od března loňského roku na dobu neurčitou. Dárci, kteří se rozhodnou pomoci, to mohou  podle Jany Kropáčkové, projektové manažerky, učinit například jednorázovou, či roční  DMS, platební kartou, či posláním peněz na konkrétní zvláštní účet Fokusu u Komerční banky v Havlíčkově Brodě.

Byty příští rok

Celkový rozpočet nákladů na vybavení jednotlivých chráněných bytů je více než  500 tisíc korun.  Fokus plánuje chráněné bydlení otevřít v roce 2015. „Stavební rekonstrukce objektu byla zahájena dne 11.1.2014, ukončena bude 10.12.2014, zahájení rekonstrukce bylo oproti původnímu záměru posunuto," informuje projektový management Fokusu. Klienti v chráněných bytech budou samozřejmě platit nájem, podílet se na chodu domácnosti, dodržovat řád a spolupracovat se svým psychiatrem.