Již 15 let se poslední sobotní odpoledne před svátkem Všech svatých a památkou zesnulých mají možnost setkat rodáci a přátelé zrušeného městečka Zahrádka na Želivce i široká veřejnost v tamním kostele sv. Víta. I letos uspořádal Spolek Přátelé Zahrádky koncert a výstavku. S pásmem historické a lidové hudby vystoupila skupina Ars Camerata z Humpolce. Účastníci se měli možnost na místě přesvědčit také o postupu oprav kostela.

Dušičkový koncert v kostele sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou proběhl v sobotu 31. 10. od 14 hodin.

I když celý koncert vyslechlo jen necelých 30 posluchačů, kostel si v průběhu odpoledne prohlédlo více než 60 návštěvníků. Po skončení koncertu se zájemci měli možnost zúčastnit komentované prohlídky. Protože v kostele nejsou zvony, oznamoval jednotlivé body programu reprodukovaný záznam zvonu ze zvonice v Ježově. Jedná se o zvon, který byl po II. světové válce do kostela v Zahrádce zapůjčen a na dřevěnou zvonici na ježovském hřbitově se vrátil v době, kdy při vysídlení městečka již v Zahrádce neměl uplatnění.

Ve všech hlavních vstupech do kostela již byla opravena dveřní křídla. Ta byla poškozena věkem i opakovaným násilným vloupáním do objektu. Repasování dveří objednal u uměleckého truhláře Oldřicha Karla v Kožlí Spolek Přátelé Zahrádky a práce byly uhrazeny z dotací a darů měst Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Humpolec a Zruč nad Sázavou.

Národní památkový ústav v letošním roce financoval opravu části vnějších omítek a osazení nových kamenných stříšek na pilíře věže. Ve výběrovém řízení na opravy omítek byla vybrána firma Karel Šulista z Jemnice. Kamenné desky na pilíře vyrobila a osadila firma Granit Lipnice. Opravy vnějších omítek by měly v příštím roce pokračovat.

V interiéru kostela pokračuje zajišťování a čištění nástěnných maleb na vítězném oblouku a na přilehlé části severní stěny kostela. Restaurátoři z litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice z kapacitních důvodů práce dokončí až v průběhu první poloviny příštího roku. Restaurátorské práce hradí Spolek Přátelé Zahrádky z dvousettisícového daru poskytnutého obcí Horní Paseka, do jejíhož katastru dnes Zahrádka patří.

V současné době Spolek soutěží s dalšími třemi neziskovými organizacemi z regionu Vysočiny o výši daru z programu ERA pomáhá regionům. Takto získané prostředky budou využity na obnovu části elektroinstalace v kostele, kde je dnes jediným zdrojem elektrické energie plechový stavební rozvaděč stojící v gotické zákristii. Výše daru je závislá na tom, kolik prostředků se podaří vybrat na tento účel od veřejnosti. Příspěvky jsou shromažďovány ve veřejné sbírce pořádané Fórem dárců. Přispět na opravu elektroinstalace v kostele sv. Víta v Zahrádce je možno poukázání jakékoli částky na účet 1017777101/0300, variabilní symbol 1901 do 6. 1. 2016 nebo prostřednictvím www.erapomaharegionum.cz, kde je také možno sledovat průběh sbírky.

Kostel v Zahrádce se v letošním roce otevře veřejnosti ještě jednou, a to v sobotu 12. prosince v 17 hodin při Předvánočním koncertu skupiny Diogenes z Čechtic.

Fotografie z akcí a informace o historii městečka i současném dění v Zahrádce je možno nalézt na internetových stránkách www.zahradka.euweb.cz.

Jan Čihák