Podle Jaroslava Beránka z místní organizace Českého rybářského svazu ve Světlé nad Sázavou to rybníky už potřebovaly. „Oba rybníky byly zanesené bahnem a jejich břehy se sypaly. Viděl jsem je po opravě. Je to úplně jiný pohled,“ konstatoval.

Jak informovala mluvčí městského úřadu ve Světlé Blanka Sedláková, tamní radnice zadala vypracování projektu na odbahnění a opravu obou rybníků už před třemi lety. „Horní rybník měl v havarijním stavu požerák a byl zanesen sedimentem. Spodní rybník v některých místech protékal,“ upřesnila. 

Stavební práce u každého rybníku spočívaly podle Sedlákové v odbahnění dna stávající vodní nádrže. Dále v opevnění břehů nádrže kamennou dlažbou a výstavbou bezpečnostního přelivu se speciální stěnou umožňující snížit hladinu vody. „Protože bylo třeba zachovat stromy na břehu nádrže byl betonový parapet v některých částech břehu vypuštěn a z důvodu bezpečnosti osazena mříž, která zabrání případnému pádu do kašnového přelivu nádrže,“ dodala Sedláková. Celkové náklady činily skoro čtyři miliony korun. a opravu a odbahnění získala radnice ve Světlé dotace od Ministerstva zemědělství. Na každý rybník přes milion korun.