Zahrádkáři si v letošním roce připomínají výročí 60. let od založení své organizace v Přibyslavi. Letošní rok je jubilejní také pro přibyslavské včelaře, kteří si připomínají letos dokonce již 110 let od založení svého sdružení, Českého svazu včelařů, základní organizace Přibyslav.

Včelaři toto výročí oslaví v polovině letošního září zajímavou přednáškou pro veřejnost a vydáním vlastní publikace.

„Zájmová činnost v mnoha odvětvích má v našem městě historickou tradici, kterou můžeme považovat za kulturní dědictví,“ zdůraznil místostarosta Přibyslavi Michael Omes.

Čistírna odpadních vod. Ilustrační foto.
Nejdůležitější akcí roku bude ve Štokách čistička