„Projekt, který navazuje na práci slavného vysočinského rodáka, dlouhodobě podporujeme. Předchozích pět ročníků školy navštívili studenti z partnerského regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny, vloni se k nim přidali zájemci z Dolního Rakouska a Nitranského samosprávného kraje," říká Jana Fialová, krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu s tím, že v letošním roce kraj nabídne účast všem zájemcům z šesti partnerských oblastí.

Zájemci o týdenní kurz zaměřený na média, společnost a historii, který se uskuteční od 14. do 21. srpna v Havlíčkově Brodě, musí prokázat znalost češtiny nebo slovenštiny. „Nabízíme podporu dvěma účastníkům z každého zahraničního partnerského regionu, které na základě přihlášky vybere odborná komise. Studentům pak uhradíme školné a ubytování. Stravování a dopravu si budou platit sami," doplňuje Fialová. Zájemci z partnerských regionů Dolní Rakousko, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, Nitranského samosprávného kraje, Minské oblasti Běloruska, Provincie Hubei a Zakarpatské oblasti Ukrajiny mají šanci přihlásit se na webu Letní žurnalistické školy do konce května.

Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského je týdenní kemp pro studenty středních a vysokých škol od 16 do 26 let z celé Evropy.

Hlavními tématy projektu jsou historie, současnost, kultura a média střední Evropy, doplňují je další vybraná témata z oblasti žurnalistiky a etiky. Účastníci se seznámí s prací novináře a fungováním médií. Hlavními komunikačními jazyky akce jsou čeština a slovenština.

Šest skupin

V rámci kurzů jsou všichni rozděleni do šesti skupin (TV, Tisk, Rádio, Reklama a marketing, Foto, Nová média), procházejí základní teoretickou průpravou, většinu času ale tráví přímo v terénu, při tvorbě vlastních zpráv a reportáží. Sedmidenní program doplňují besedy a setkání s předními osobnostmi politického, kulturního, mediálního a společenského života z České republiky a zemí střední Evropy.

Letošní dvanáctý ročník Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského se uskuteční pod záštitou České televize, která na Vysočinu přiveze nejen své redaktory a odborníky, ale také připraví dva večery pro veřejnost se zajímavými hosty. Dalším partnerem bude Český rozhlas, v jehož režii by se měl odehrát jeden večer.