Rekonstruován bude celý uliční prostor včetně inženýrských sítí a to části ulic Dolní a Žižkova, čímž bude dokončena komplexní rekonstrukce obou ulic po kterých je vedena silnice II/150. „Ulice Žižkova se bude rekonstruovat od křižovatky s ulicí Na Ostrově po Dolní ulici. Dolní ulice pak od křižovatky pod náměstím po most u Svaté Kateřiny přes řeku Sázavu,“ potvrdil místostarosta města Zbyněk Stejskal (ODS).

Stavět by se mělo začít už na jaře příštího roku. „Zahájení stavby se předpokládá v jarních měsících, ale bude záležet na výsledku správních řízení a na průběhu zadávacího řízení na dodavatele stavby,“ nastínil Stejskal.

„Aktuálně se pracuje na projektové dokumentaci, následovat budou další nutné dokumenty, vše je naplánováno zúřadovat během letošní zimy. Je to obvyklý postup – zima projektování, jaro až podzim stavby. S rekonstrukcí začneme, jakmile bude hotová kompletní dokumentace a vysoutěžen dodavatel,“ odůvodnila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

O objízdných trasách se bude teprve jednat. „Objízdné trasy budou stanoveny v rámci povolení uzavírek dopravním úřadem ve správním řízení. V rámci projekční přípravy se návrh objízdných tras řeší a to tak, aby pro osobní dopravu byly omezení co nejmenší a využilo stávajících komunikací v centru města,“ informoval Stejskal.

To potvrdil i vedoucí odboru dopravy havlíčkobrodského městského úřadu Martin Stehno. „Zatím bohužel nemám žádné konkrétní informace. A to proto, že na stavbu není dosud vydáno stavební povolení a hlavně není známý dodavatel stavby. Ten je podstatný pro vlastní průběh stavebních prací, způsob řešení omezení v dopravě, termíny a etapy výstavby,“ sdělil Stehno.

Rekonstrukci řidiči vítají, i když se trochu bojí dopravního kolapsu ve městě. „Určitě to bude přínosem. V tuto chvíli je dost komplikované odbočit z města směrem k hasičům. Jedno auto chce odbočit a díky tomu se tvoří kolony až na náměstí,“ pokrčil rameny Jaroslav Klapka z Havlíčkova Brodu.

„Je to jedna z posledních páteřních ulic v centru měst, která zatím není opravená. Dopravní komplikace to asi způsobí, ale někdy se to opravit musí,“ zamyslel se další havlíčkobrodský řidič Ondřej Rázl.

Po skončení oprav se počítá s úpravou provozu. „Po rekonstrukci se předpokládá jednosměrný provoz v části ulice Dolní a Žižkova, přičemž město již v předstihu připravilo a rekonstruovalo ulici Na Ostrově tak, aby druhý směr mohl být veden po této silnic,“ prozradil Stejskal.

Zjednosměrnění těchto ulic bude pro řidiče velkou novinkou. Zatím si netroufají odhadovat, jaký bude mít jejich nová podoba dopad na dopravu ve městě. „Myslím, že, až si na to řidiči zvyknou, mohlo by to fungovat. Ale to ukáže čas,“ předpokládá Rázl.

Médii proběhla i zmínka o novém kruhovém objezdu. Ta je však mylná. „Nová okružní křižovatka nevznikne. Předpokládaný jednosměrný provoz v ulici Dolní, Žižkova a Na Ostrově připomíná okružní křižovatku, proto mezi odbornou veřejností se vžil slangový název pro připravovanou stavbu velký kruhák a tento název se někdy nesprávně použije i v mediích,“ vysvětlil brodský místostarosta.

Jak dlouho budou stavební práce trvat se zatím neví, vše je teprve v přípravné fázi. „V současné době se teprve zpracovává harmonogram výstavby,“ pověděl Stejskal.

Na financování rekonstrukce se kromě města Havlíčkův Brod bude podílet i Kraj Vysočina a vodárenská společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Kraj bude hradit vlastní komunikaci, město pak chodníky, parkovací stání, veřejnou zeleň, osvětlení a signalizační zařízení pro výjezd požárních vozidel a havlíčkobrodské kanalizace zafinancují vodovod a kanalizaci.

Přesný podíl jednotlivých složek ani celková cena oprav zatím nejsou známé. „Na tuto otázku zatím neznáme odpověď, jasno bude až bude akce vysoutěžena. Předpokládáme, že půjde řádově o desítky milionů korun za celou akci. V tuto chvíli jsme před uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů,“ prozradila Svatošová.