Brod zřídí kamerový a bezpečnostní systém v areálu hřbitova u sv. Vojtěcha.

„Město Havlíčkův Brod bude pořizovat celkem pět venkovních kamer a jednu kameru vnitřní. Součástí systému bude i zabezpečení prostor kostela sv. Vojtěcha. Celkové náklady činí 375 861 korun, předpokládaná výše dotace z Kraje Vysočina je 200 tisíc korun," sdělila mluvčí brodského městského úřadu Alena Doležalová.

Výběr vhodné lokality pro umístění nového stabilního kamerového systému v areálu hřbitova u sv. Vojtěcha byl podle Doležalové proveden ve spolupráci s Městskou policií Havlíčkův Brod a Obvodního oddělení Policie ČR Havlíčkův Brod.

Hřbitov ničí vandalové

„Tato lokalita byla z dlouhodobého hlediska vyhodnocena jako místo pro páchání přestupkové a trestné činnosti. Areál je devastován vandaly, nápadné důkazy vandalismu nacházíme často v podobě rozbitých a povalených pomníků. Proto je nutné zde instalovat kamerový systém, ochránit tak majetek a vložené investice města Havlíčkův Brod," upřesnila mluvčí Doležalová.

Bezpečnostní kamery by se měly v areálu hřbitova objevit do konce listopadu 2015.

Nová bezpečnostní kamera ohlídá rovněž okolí gymnázia a obchodní akademie v Chotěboři. Bude tím posílena bezpečnost hned v několika důležitých ulicích Chotěboře, kde se pohybuje mnoho dospělých i dětí.

„V rámci Koncepce prevence kriminality v Chotěboři na léta 2012 – 2015 se nám daří posilovat prevenci. Patří sem i rozšíření kamerových bodů. Bude posílena oblast ulice Jiráskova, Legií i s parčíkem, Krále Jana, ČSLA, okolí gymnázia, základní školy Smetanova a obchodní akademie. Výběrem této lokality si slibujeme posílení bezpečnosti obyvatel a veřejného pořádku. Konkrétní vynaložené prostředky zatím nemohu sdělit, protože budou teprve probíhat kroky," sdělil ředitel městské policie Chotěboř, Jiří Novotný.

Dotace pomáhají

„Dotaci na projekty zaměřené na prevenci kriminality chápeme jako důležitou pomoc při omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a také informování občanů o legálních možnostech ochrany před novou trestnou činností především finanční," uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Cílem aktuálního krajského Programu prevence kriminality je podpora aktivit vedoucích k posílení bezpečnosti v rámci spádového území. V roce 2015 by měla opatření řešit především bezpečnost seniorů, či kriminalitu spojenou s podvody a úvěrovými podvody.

„V předcházejících letech byl považován za jeden z hlavních bezpečnostních problémů stav v sociálně vyloučených lokalitách a podíl obyvatel sociálně vyloučených lokalit na páchání trestné činnosti. V současné době je podle Policie ČR situace taková, že v kraji není zaznamenaná zvýšená kriminalita v sociálně vyloučených lokalitách ve srovnání s jinými lokalitami a není zaznamenána ani zvýšená kriminalita obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Krajské ředitelství Policie ČR a odborníci působící v této oblasti doporučují věnovat zvýšenou pozornost zejména výchově dětí a přístupu mladých rodičů obyvatel sociálně vyloučených lokalit a problémových lokalit k výchově dětí," vysvětlil změnu v prioritách podpory hejtman Jiří Běhounek.

Města hrají v prevenci trestné činnosti, respektive v předcházení trestným činům, důležitou roli. Kraj je prostřednictvím dotací motivuje a pomáhá vybraná opatření realizovat. V roce 2015 bude například díky krajské dotaci rozšířen městský kamerový systém v Chotěboři, Bystřici nad Pernštejnem, Jaroměřicích nad Rokytnou, Velkém Meziříčí nebo v Havlíčkově Brodě. V Pelhřimově nebo Moravských Budějovicích podpoří Kraj Vysočina aktivity vedoucí ke zvyšování finanční gramotnosti specifických skupin obyvatel. Kraj Vysočina od roku 2012, kdy dotace z Programu prevence kriminality rozděluje, pomohl částkou 5,504 miliónů korun s realizací 43 projektů za celkem 9,388 miliónů korun.