„Konkrétně v ulici Waldhauserova se jedná o opravy asi 160 metrů a v ulici Sekaninova 157 metrů,“ informoval za odbor dopravy městského úřadu Havlíčkův Brod Martin Stehno. V obou ulicích probíhá nejen rekonstrukce povrchů komunikací, ale také se tam uskutečnila již na jaře rekonstrukce plynovodu. Práce probíhaly po etapách.

„V současné době je tady od 8.7.2019 do 15.12.2019 provedena úplná uzavírka provozu na místních komunikacích v ul. Waldhauserova (v úseku od křižovatky s ulicí Jihlavská po křižovatku s ulicí Strážná včetně křižovatky s ulicí Jiráskova v délce asi 160 metrů a v ulici Sekaninova  v úseku od křižovatky s ulicí Jihlavská po křižovatku s ulicí. Strážná včetně křižovatky s ulicí Jiráskova v délce asi 157 metrů,“ informoval Martin Stehno.

Objízdná trasa včetně autobusů je vedena po ulic Jihlavská, Okružní a Strážná. Zastávka MHD nebude po dobu uzavírky obsluhována.