Ta první připomíná sto let, které uplynuly od začátku válečného konfliktu. Expozice návštěvníkům hlavně představí roli havlíčkobrodského regionu včetně osobností, které jsou s touto válkou spojeny. Toto je doplněno exponáty v podobě zbraní, vyznamenání, uniforem i dalších osobních věcí vojáků z fronty.

Osobnosti Františka Langera, spisovatele, lékaře a legionáře se týká druhá výstava. Je zaměřena na profesní i osobní život Langera, jeho rodinu a příbuzné, jako byla rodina Pachnerových z Havlíčkova Brodu. Připomenuta je účast Langera v rakousko-uherské armádě i vstup do československých legií. V roce 1920, po návratu do Prahy, se opět věnoval divadelní a literární činnosti a mimo jiné se přátelil s Jaroslavem Haškem.

Jaroslav Švanda