Tříčlenné týmy z 11 středních škol se utkaly o pomyslný titul nejlepšího krajinného ekologa. Hlavním tématem letošního ročníku byly biokoridory a bariéry v krajině.

Olympiádu poměrně suverénně ovládl tým z Gymnázia Chotěboř pod vedením Evy Jirsové. Na dalších třech místech se těsně za sebou umístil tým z Katolického gymnázia Třebíč, VOŠ a SOŠ veterinární, zemědělská a zdravotní taktéž z Třebíče a Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov.

Teoretické části dominovalo složení takzvané malé maturity, které spočívalo v zodpovězení jedné z deseti vylosovaných otázek. Vedle teoretických soutěžních disciplín (poznávací soutěže semínek, biokoridorů a bariér v ortofotomapách, zaznamenávání výskytu velkých savců a tažných druhů ryb na slepých mapách atd.) prováděli studenti i tzv. transekt – soutěžní týmy dostaly jako zadání jeden kilometr dlouhý řez krajinou, v němž měřily jednotlivé biotopy (louky, lesy, pastviny atd.) a vyhodnocovaly změny v krajině oproti leteckým snímkům z roku 1953.

„Měli jsme velké štěstí na počasí během našeho pobytu v terénu. Děti se prodíraly remízky a přitom si užívaly nádhernou podzimní krajinu kolem Mrákotína", uvádí Martin Kříž, vedoucí výukových programů Chaloupek a zároveň hlavní organizátor soutěže.

Vedle odborných soutěží proběhla i fotografická soutěž a exkurze o vývoji krajiny (přednášející Matěj Man) a přednášky na téma Velké šelmy na území České republiky (Josefa Wolfová) a Dostupné mapové servery a GIS (Matěj Man).

Ekologická olympiáda je celostátní soutěž, kterou vyhlašuje Český svaz ochránců přírody. Organizace krajského kola se již po dvanácté ujaly Chaloupky o.p.s. Soutěž zaštítilo MŠMT; finančně byla podpořena Ministerstvem životního prostředí, Státním fondem životního prostředí, Krajem Vysočina a společností NET4GAS.