„Výměna elektrického vedení vzešla od společnosti ČEZ. Ta výměnu zaplatí. Město Ždírec uhradí výměnu veřejného osvětlení, které je na stejných sloupech jako energetická síť,“ informoval místostarosta Ždírce František Němec. Jak dodal, Ždírec takovou změnu vítá.

Staré vedení velké problémy

„V místních částech i někde ve Ždírci je vedení na sloupech. Z toho plyne řada problémů. Při vichřici padne strom na dráty, obec je bez proudu. Sloupy elektrického vedení na domech dělají problémy při rekonstrukci,“ konstatoval místostarosta.

„Podle energetiků elektrická síť ve Studenci, o délce asi čtyři kilometry, výměnu nutně potřebuje. Nadzemní vedení je z roku 1972 a je ve špatném stavu. Izolátory vadné, konzole rezavé,“ popsal stav elektrické sítě starosta Ždírce Bohumír Nikl.

Trasa nového vedení se ale nezmění. Naváže na stávající kabelové vývody z trafostanic. Nové domovní vedení se zapojí do stávajících rozvaděčů. „Všechny majitele nemovitostí, kterých se změny týkají navštíví projektant a dohodne s s nimi jakým způsobem s k novému vedení připojí,“ upřesnil starosta Nikl s tím, že nadzemní vedení se už nepoužívá.

V nových čtvrtích Ždírce jsou už většinou elektrické kabely v zemi. Podle Čezu začne výměna elektrické sítě ve Studenci v roce 2023.