Ta je určena pacientům trpícím posttraumatickou stresovou poruchou či lidem s psychickými poruchami, které se u nich rozvinuly po prožití traumatické události – nehody, úmrtí někoho blízkého, znásilnění a podobně.

close EMDR nemocnice HB. zoom_in

„Terapie je použitelná u pacientů od čtyř let. V ambulanci se věnujeme dětem, dospívajícím i dospělým," sdělila Irena Komendová, která terapii provádí. EMDR terapii lze ale využívat i při léčbě pacientů s některými fobiemi, například z létání. Její efekt se potvrzuje i v případech řešení studu, který se rozvinul na základě nepříjemného prožitku. Výhodou této metody je její relativní rychlost, a to do deseti sezení.

Nejedná se o hypnózu a je tedy možné ji aplikovat u klientů, kteří nejsou hypnabilní, tedy takových, kteří se léčí z fantomových bolestí, u nichž je hypnóza velmi účinná a v psychologické ambulanci hojně využívaná. „Ve velkém měřítku se terapie EMDR využívá i v USA a Německu, dále na Slovensku, Bosně a Hercegovině, Rakousku, ale i Turecku při práci s válečnými uprchlíky," podotkla Komendová.

EMDR je relativně nová psychoterapeutická technika. „Jde o komplexní terapeutický přístup s danými principy, protokoly a procedurami s cílem redukovat distres v krátkém časovém úseku," uvedla terapeutka.

Co je EMDR?
EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing – desenzitizace a reprocesing pomocí očních pohybů) je technika, jejíž vznik sahá do 80. let 20. století a do Evropy se začala z USA rozšiřovat z Velké Británie na počátku 90. let minulého století. Tato metoda se využívá při léčbě posttraumatické stresové poruchy u dětí, adolescentů a dospělých a při léčbě dalších psychických potíží rozvíjejících se na základě traumatického zážitku, ale také např. při léčbě fobií, fantomových bolestí a stále se objevují její nová využití. Výzkumy ověřily vysokou efektivitu této metody při léčbě posttraumatické stresové poruchy, z čehož vychází i doporučení Světové zdravotnické organice (WHO) z roku 2013, která zařadila EMDR jako nejúčinnější metodu pro léčbu PSTP vedle KBT (Kognitivně behaviorální terapie).