Před časem své čtenáře informoval o první navrhované Cestě epigramů KHB. Zajímal se proto, v jaké fázi je příprava projektu nyní. K odpovědi vyzval jednoho ze spoluautorů, Tomáše Holendu.

Jak se projektu daří nyní?
Musím říct, že nyní prožíváme dosti rušné období. Podle známých projektových pouček jsme se dostali z fáze předprojektového nadšení do fáze určitého realizačního vystřízlivění.

Copak? O Havlíčkovy epigramy není zájem?
Ne tak úplně. Obchodníků a jiných subjektů v Havlíčkově Brodě, kteří nám přislíbili poskytnout výlohu a v ní od května do konce září umístit nějaký epigram KHB, je již více než třicet. Z toho pět již i mimo historické centrum. To je rozhodně lepší, než jsme čekali. Na začátku projektu jsme si totiž říkali, že asi dvacet umístěných epigramů bude OK, a co bude nad pětadvacet, to již bude opravdu výborné.

Tak proč jste zmiňoval určité realizační vystřízlivění?
Tak především je s tím nečekané množství drobné práce. Své o tom ví zejména kolega Robert Černík, který obchodníky v centru města pomáhá oslovovat. A trochu mne i překvapilo, možná až zaskočilo, kolika lidem, kteří nám poskytnutí výlohy pro epigram slíbili, je tak trochu jedno, jaký epigram KHB jim do výlohy dáme. Řeknou, že je jim to jedno, ať jim „něco" přidělíme. Přitom mnohé epigramy KHB mají potenciál někoho rozzlobit nebo popudit i po těch mnoha letech od jejich napsání. Karel Havlíček je vydal knižně poprvé v roce 1845. Byť to samozřejmě může být určitý výraz důvěry v nás jako organizátory, přece jen jsem doufal, že těch, kdo si vyberou nějaký epigram „na míru", který jim bude vyhovovat, bude více. Těch je zatím jen patnáct. Přece jen bychom byli rádi, pokud by si více případných partnerů našlo několik minut času a vybrali si epigram, který jim může „padnout".

Ovšem začíst se do Havlíčkových epigramů, to přece není jen tak. Každý má spoustu jiných starostí a navíc, ne každý má hned po ruce knihu epigramů KHB.
To máte určitě pravdu, kniha po ruce zpravidla není. Ale není ani potřeba. My jsme připravili internetové stránky a ve všech projektových materiálech na ně upozorňujeme. Jde o stránky, kde je velmi jednoduché si všech více jak 150 epigramů KHB přečíst, a kde je navíc možné si okamžitě nějaký ten epigram on-line zamluvit. Stačí uvést jméno a kontakt a my se pak zájemci o konkrétní epigram ozveme. Přece jen je vhodnější, když náš partner může říci třeba: „Ano, ve výloze mám epigram, který jsem si vybral," než když je to v poloze: „Jo, tom mi tam ti spolkaři dali, ani pořádně nevím, co to je…"

Krom shánění partnerů, kteří si do výlohy nechají umístit epigram KHB, jaké další kroky jste již uskutečnili?
Děkuji za tento dotaz, bylo to od našeho posledního rozhovoru (14. 3. pozn. red.) opravdu rušné období. Především jsme dospěli k podpisu partnerské smlouvy s Knihovnou Vysočiny a Muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Velmi jim děkujeme za vstřícnost. Bez aktivní pomoci odborných partnerů by realizace dalších plánovaných Cest byla velmi náročná až nemožná. Přípravná pracovní skupinka se již sešla a vzešlo z toho mnoho úkolů, kdo a co musí zařídit. Pak jsme také uspořádali a vyhodnotili malou soutěž na logo projektu, které bude v budoucnosti na všech realizovaných Cestách a v nejrůznějších propagačních materiálech. Především na mapkách jednotlivých Cest. Oslovili jsme pět místních výtvarníků, jednoho z nich i vybrali. V neposlední řadě jsme byli toto pondělí, spolu s našimi hlavními partnery, tedy se zástupci knihovny a muzea, představit celý projekt na radnici, kde nás přijali členové rady. Stále se snažíme zdůrazňovat ústřední motto celého projektu, které zní: Neptejte se svého města, co pro vás udělá. Ptejte se sami sebe, co uděláte pro své město.

Jak vás radní přijali?
Velmi přátelsky a věnovali nám v jejich nabitém programu velmi slušný časový prostor, za což jim samozřejmě děkujeme. Ale jak na ně projekt zapůsobil, to je spíše otázka na někoho z nich, moje dojmy jsou velice pozitivní, ale subjektivní.

Zpět k projektu. Kdy vlastně budete seznam účastníků projektu s epigramy ve výkladních skříních uzavírat? A můžeme vám jako váš mediální projektový partner ještě nějak pomoci?
Uzávěrku seznamu partnerů bychom rádi udělali nyní po velikonočním víkendu, abychom do začátku května stihli zajistit další kroky, především připravit mapku k té Cestě epigramů KHB. A pomoci nám samozřejmě můžete. Ještě prosím tu webovou adresu zopakujte.
To rádi uděláme. V úvodu rozhovoru jste zmínil i nějaké speciální projektové poučky. Jaké jsou podle nich další fáze projektu?
Celé to končí trestáním nevinných a odměňováním nezúčastněných, ale tak daleko se snad nedostaneme (úsměv).

Díky, a v závěru připomínáme adresu, kde je možné si epigramy pro Cestu epigramů KHB ve výlohách zamluvit: http://www.budoucnost-hb.cz/krizovatkyCest, nebo http://www.budoucnost-hb.cz/krizovatkyCest/epigramyKHB/prehled.