O prvenství v soutěži se utkalo celkem sedm uměleckých děl. Evropský region Dunaj-Vltava totiž zastupuje sedm partnerských regionů. Vedle Vysočiny se jedná také o Plzeňský a Jihočeský kraj, Horní Rakousko, Dolní Rakousko, Dolní Bavorsko a Horní Falc. Díky studentce druhého ročníku Uměleckoprůmyslové akademie ve Světlé nad Sázavou ale tentokrát vítězství zůstalo na Vysočině. Porotu zaujala návrhem lepené skleněné plastiky ve tvaru rozevřených křídel.

„Dvě části objektu, křídla, symbolizují propojení regionů pomocí řek Dunaje a Vltavy. Další symbolikou je viditelné prolnutí tvarů, ve kterém můžeme spatřovat propojení dvou jazykových ostrovů, které byly dříve násilně odděleny železnou oponou,“ vysvětluje symboliku svého díla autorka Adéla Čapková. Objekt je také navržen ze sedmi plátů skla znázorňujících sedm partnerských regionů. Volba barevných odstínů potom odkazuje na logo euroregionu.

„Vítězný návrh nezůstane pouze na papíře, ale bude vyroben a předán vítězi další letošní soutěže, kterou evropský region pod vysočinským vedením vyhlásil (předsedajícím regionem oblasti je totiž v letošním roce právě Vysočina, pozn. red). Jedná se o soutěž Obec evropského regionu Dunaj – Vltava, jejímž cílem je vybrat a ocenit obec s nejpříkladnějším přístupem ke komunitnímu rozvoji a péči o své obyvatele,“ doplňuje Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

Ocenění bude předáno na Konferenci dobré praxe v komunitním řízení malých obcí, které proběhne 24. října v Jihlavě. V plánu je také krátký video medailonek z výroby díla, který by měl divákům zprostředkovat unikátní náhled do myšlení a práce mladých talentovaných umělců.