Do druhého kola porotci vybrali projekt Town z dílny Základní a Praktické školy U Trojice v Havlíčkově Brodě.

„Obhajoba probíhala formou prezentace, kterou jsem připravila. Členů komise bylo osm. I přes nervozitu se mi podařilo projekt obhájit a za to jsem moc ráda," popisuje Lucie Průšová, autorka projektu.

Na Evropskou jazykovou cenu Label 2016 dosáhnou školní projekty, které splňují kritéria kvality a mohou být použité v praxi napříč evropskými státy.

RADOST I ODMĚNA

„Toto ocenění bylo pro mne opravdu milým překvapením, radostí a odměnou za moji práci ve školství. Dalo by se i říci, že mě to velmi motivuje do dalších projektů. Velké díky patří kolegyním, primárně Renatě Lehankové a Michaele Klementové, které se do projektu zapojily i se svými žáky," dodává.

Hlavní cena pro rok 2016 bude předána 22. června u příležitosti konání eTwinningové konference Kreativně k jazykové výuce. Evropská jazyková cena Label vychází z dokumentu Evropské komise. Hlavním cílem je pomoc občanům členských států unie naučit se kromě mateřštiny i další cizí jazyky. V České republice má toto ocenění tradici již od roku 2002 a vychází ze souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Za 14. ročník je odpovědný Dům zahraniční spolupráce.

„Tento postup je úžasný. Velmi oceňuji práci našich pedagogů," uzavírá Klára Sojková, ředitelka školy.

Markéta Nováková