Strategie rozvoje území místní akční skupiny Havlíčkův kraj je pro nás zásadní dokument. Díky němu budeme moci získat desítky miliónu korun z evropských fondů pro rozvoj území místní akční skupiny a rozdělit je mezi podnikatele, obce a neziskové organizace v našem území. Abychom strategii „nevařili" z vody, uskutečnili jsme v září v rámci programu MA 21 (Místní agenda 21) čtyři setkání u kulatých stolů – svolali starosty obcí, zástupce neziskových organizací, škol a podnikatelů.

Na setkáních jsme stručně představili evropské dotační programy, které budou mít praktické využití pro žadatele z území, a současně jsme zjišťovali další potřeby území či dávali prostor pro vznik nových nápadů, jak naplnit potřeby našeho území a lidí v něm žijících.

Závěrečný kulatý stůl jsme pořádali koncem září v Jámách na Žďársku.

Máme šanci do roku 2022 využít více než 170 miliónů korun z evropských fondů, ale jen na něco

Důležitý úkol

Naše strategie nyní dostává konečnou podobu. Již víme, kolik dostaneme peněz, z kterého operačního programu, a koncem listopadu nás čeká důležitý úkol – ve strategii na sedm let dopředu (2016 - 2022) tyto peníze rozdělit do jednotlivých opatření.

Havlíčkův kraj je jednou z mála místních akčních skupin, která může žádat ze čtyř operačních programů (Program rozvoje venkova, Operační program Zaměstnanost, Operační program Životní prostředí a Integrovaný regionální operační program). Teď se jedná o to, zda budeme schopni mít „po ruce" dostatečnou zásobu projektů, abychom dokázali peníze smysluplně utratit. Rozsah projektů se může pohybovat od 50 tisíc do 5 milionů korun způsobilých výdajů. Pro obce a neziskové organizace je podíl dotace zpravidla 95 procent, pro podnikatele se pohybuje zpravidla méně než 50 procent uznatelných výdajů.

Ve všech programech budou preferovány zásadně „komplexní" projekty, tj. takové, které řeší daný problém komplexně a ne jen jeho část. Po pročtení dotačních možností zjistíme, že v některých programových rámcích půjdou peníze na věci, které zrovna naše území nepotřebuje. Naopak na to, co je naléhavě v našem území potřeba obnovit či vybudovat, peníze v evropských fondech nejspíše nenajdeme. Věřme, že se finance najdou v národních programech a budou je žadatelé moci čerpat z národních zdrojů.

A kdy budou první výzvy pro žadatele z našeho území k předkládání žádostí o dotace prostřednictvím MAS? Při střízlivém odhadu v II. pololetí roku 2016. V tomto mém odhadu bych se moc ráda mýlila, ale mám obavy, že i tak je velice optimistický.

Jaroslava Hájková, manažerka MAS Havlíčkův kraj