Ta bude probíhat od 10. dubna do 7. června, ale přípravy na ni jsou již v plném proudu. A právě proto se pracovníci muzea obrací na veřejnost s prosbou o zapůjčení předmětů a dokumentů.

Více prozradila Alena Jindrová z muzea.

Jaké exponáty zatím máte?
Z brodského archivu a našeho muzea máme k dispozici zejména fotografie, dokumenty a mapy, které se týkají některých významnějších událostí z války – jako je exhumace zavražděných v Lázničkově stráni, příjezd tanků při osvobození Brodu, přejmenování města, březnová okupace, německá armáda v Brodě.

A co byste potřebovali od lidí?
Chybí nám věci, které by mapovaly běžný život za protektorátu: třeba fotografie nějaké kulturní či sportovní akce anebo plakáty na tyto akce, shromáždění na náměstí – například svolané nacisty, s vyvěšenými vlajkami s hákovými kříži. Chybí nám také dokumenty o některých lidech, kteří se účastnili odboje, třeba korespondence, dopisy z koncentračních táborů a jiné. Kromě toho sháníme uniformy, běžné oblečení – máme pouze dámské, a předměty běžné potřeby – krabičky od krémů, hračky, knihy…

V minulosti jste již výzvu dávali, s jakou odezvou jste se setkali?
Minulý rok jsme dávali výzvu před výstavou o první světové válce a ozvalo se nám několik lidí, kteří nám zapůjči-li dopisy, pohlednice, fotografie i nějaké malé drobnosti. Příjemně nás překvapilo, že po 
tolika letech se ještě najde v mnoha rodinách připomínka těchto událostí.

Jaké mají podle vás lidé motivy, s nimiž exponáty přináší?
Žádný skrytý motiv bych v tom nehledala. Zřejmě si řekli, proč ty věci nevystavit. Může to být de facto i způsob, jak vzdát poctu svým předkům.

A prozradíte nějaký zajímavý exponát, na který se můžeme těšit?
Na výstavě bude vystaven unikátní soubor nálezů z brodského letiště, který byl nalezen v souvislosti s vybudováním cyklostezky podél letiště. Kromě toho bude k vidění násada od krumpáče s vyrytými písmeny UL – což znamená Umschulungslager Linden, předmět, který se dochoval z přeškolovacího tábora v Lípě, kde byli mezi lety 1940 a 1945 internováni Židé.

Kateřina Malá