Velevzácné známky jsou však jen třešničkou na dortu v celé expozici. I když filatelistická část výstavy obsahuje kromě známek s vyobrazením skauta a skautky i otisky razítek, dopisnice se skautskými motivy, obálky prvního dne a pamětní listy.

„Návštěvníci si ovšem mohou prohlédnout nejrůznější předměty, jež spojuje právě jedno jediné téma – skauting: knížky o tomto hnutí, příručky, časopisy, pohlednice, odznaky, plakety, pamětní mince, nášivky a podobně," vysvětlila Renata Rejchartová z chotěbořského infocentra.

Dodala, že samostatná vitrína je věnována i zakladateli českého skautingu A. B. Svojsíkovi a další vitrína dílu legendárního spisovatele Jaroslava Foglara. Výstava je zároveň i ohlédnutím a dodatečným příspěvkem k loňskému 100. výročí založení českého skautingu.

Podkroví je společenská a   kulturní místnost v městské knihovně, která byla otevřena v polovině roku 2012. Od první výstavy obrazů, grafiky a paličkované krajky manželů Bartůškových se uskutečnilo celkem jedenáct výstav, včetně té o skautingu. Mezi nejvíce navštěvované patřila například výstava vějířů Pavlíny Markové, a oblíbené jsou také výstavy fotografií.

„Novými bezbariérovými podkrovními prostorami jsou návštěvníci nadšeni a nevycházejí z údivu, že se mohla stará půda takto krásně proměnit. Jejich postřehy jsou zaznamenány v kronice výstav.
A jelikož je tato místnost opravdu reprezentativní, pořádají se zde i besedy, přednášky a různá divadelní a hudební vystoupení," dodala Rejchartová.

Uskutečnilo se tu také setkání s Českou miss 2013 Gabrielou Kratochvílovou, která z Chotěboře pochází.

A že je o podkroví zájem, svědčí i to, že je do konce roku 2015 výstavami plně obsazena.
Po skautingu se těšte na výstavu Svět panenek a medvědů či expozici obrazů Jaroslava Kreibicha.