Informaci o údajně závažném pochybení ředitele přibyslavské základní školy Petra Adama přineslo 
na svých webových stránkách přibyslavské hnutí ANO.

Případem se zabývalo i listopadové zasedání rady města, 
bývalý starosta Jan Štefáček (ANO) totiž požadoval odvolání ředitele.

„Ředitel základní školy se chtěl účelově obohatit," uvedl Štefáček. Co tedy ředitel základní školy konkrétně spáchal? Jde o špatně vystavený cestovní doklad.

Podle nového starosty Přibyslavi Martina Kamaráda k inkriminované události došlo letos v květnu, paradoxně v době, kdy radnici vedl ještě bývalý starosta Štefáček.

„Ředitel školy navštívil v doprovodu zástupců přibyslavského skauta nizozemské město Mook. Původně měl do Mooku cestovat hasičským autem, ale to bylo nakonec zrušeno kvůli potřebám hasičů. Do Mooku měl jet tedy pan ředitel vlastní autem. Ale nakonec se ukázalo, že ředitel jel do Mooku autem z půjčovny, na které hradil náklady na PHM. Ředitel použil auto z půjčovny a na svůj vůz vykázal cestovní doklad," vysvětlil Kamarád.

Případ zveřejnilo na webu místní hnutí ANO, ovšem tyto stránky jsou dnes bez zvláštního přihlášení veřejnosti nedostupné.

Podle ANO by měl být ředitel odvolán

Podle hnutí ANO by měl být ředitel základní školy odvolán. „Šlo o úmyslné poškození, ne-li o trestný čin," konstatoval Štefáček.

„Myslím, že ředitel školy se zachoval jako malý kluk, měl by odstoupit, v tom s bývalým starostou souhlasím," podotkl například Ivo Havlík z Přibyslavi.

Přitom právě Havlík v minulosti na stránkách přibyslavského zpravodaje bývalého starostu Štefáčka několikrát kritizoval.

Většina obyvatel Přibyslavi, které Deník oslovil, ale 
o údajném skandálu kolem ředitele Adama mluvit nechce. Pokud ano, tak jen za podmínek, že nebudou nikde zveřejněna jejich jména.

„Nechutné tahanice, které zde panují prakticky už od minulých komunálních voleb, narušují dlouhodobě náladu ve městě a ničí mezilidské vztahy. Proto se už vůbec k ničemu, co se týče radnice, většina normálních Přibyslaváků veřejně vyjadřovat nechce. Bojí se, že by se ocitli někde na tapetě a byli vystaveni urážkám," zareagovali například dva oslovení muži.

Je pravda, že město Přibyslav zrušilo volné diskusní fórum na webových stránkách města, protože se účastníci diskusí anonymně, zato velmi hrubě napadali a rovněž vulgárně vzájemně osočovali.

Starosta Kamarád nicméně dodnes zcela nechápe, čím se měl ředitel školy Adam vlastně obohatit.

„Do Mooku cestoval s doprovodem. Vykázané výdaje, které chtěl proplatit, by se daly snadno prokázat. Navíc se jedná o několik tisíc korun," poznamenal starosta s tím, že na webových stránkách přibyslavského hnutí ANO 2011 se v posledním měsíci objevily některé dokumenty a komentáře k nim, jež vytvářejí dojem skandálních odhalení.

„Tento přístup bohužel znesnadňuje práci radě města Přibyslav, která je kompetentní jednotlivá pochybení řešit v rámci platných zákonů. Tyto dokumenty jsou zveřejňovány neúplné a tím zkreslují a posouvají skutečnosti.

V této souvislosti považuji za nutné sdělit, že v rámci vykazování cestovního výkazu ředitele školy došlo skutečně k pochybení. Z kompletní dokumentace jsou ale zřejmé skutečnosti, že pracovní cesta byla ve skutečnosti uskutečněna s konkrétními náklady zaměstnance a nepodařilo se prokázat, že se jednalo o úmyslné poškození základní školy a už vůbec ne o trestný čin," shrnul celou záležitost starosta Kamarád.

Adam: Nebudu nic komentovat

„Rozhodl jsem se od počátku nic nekomentovat, k ničemu se nevyjadřovat. Pro mě je tato účelově vedená kampaň uzavřenou záležitostí od momentu, kdy vše bylo projednáno zřizovatelem, tím je rada města.

Proto si dovolím využít i možnosti, nevyjadřovat se médiím, jakkoliv jsem si vědom, že to někdo může vnímat jako jakési přiznání," vzkázal ředitel školy Petr Adam.

Celá záležitost totiž nutně budí dojem, že ředitel školy cestoval vlastním autem do zahraničí, aby si pak naúčtoval výdaje, které se v reálu nikdy neuskutečnily.

Podle Kamaráda ale pochybení ředitele školy nezůstane bez trestu.

„Toto pochybení je pan ředitel povinen opravit. Byl za něj, dle usnesení rady, již potrestán. Přijde o osobní příplatek za dva měsíce. Aby došlo k vyvrácení možnosti úmyslu, rozhodla rada o uskutečnění auditu hospodaření základní školy za poslední tři roky tak, aby byla schopna definitivně konstatovat, že se jednalo o náhodné administrativní pochybení," uzavřel Kamarád.

Případ ředitele školy ale není v Přibyslavi jediným „skandálním odhalením". V listopadu přibyslavské ANO vyzývalo zastupitele, aby nevolili do městské samosprávy Josefa Pelikána a Václava Zábranu.

Pelikán podle ANO poškozuje dobrou pověst města a Zábrana se podle ANO nestyděl za zády vedení města a městského úřadu po mnoho let vyvádět peníze, které měly být příjmem města ze skládky, pro vlastní obohacování.

Taková skandální obviňování podle místostarosty města Michaela Omese k dobrým vztahům ve městě do budoucna rozhodně neprospějí.