Na posluchače prvního ročníku denního studia čeká tříleté studium, závěrečné absolventské zkoušky a titul Diplomovaný specialista v oboru Facility management.

„Slovo komplexní je velmi důležité. Facility management mohou zájemci studovat také na Českém vysokém učení technickém v Praze nebo Vysoké škole báňské v Ostravě, ale spíše z technické stránky," poznamenala ředitelka VOŠ Drahomíra Pourová. „V zahraničí se tento obor studuje již dvacet třicet let, u nás to je ale naprostá novinka a doslova pole neorané, jak se tak u nás pěkně říká," pousmála se Pourová.

Do prvního ročníku denního studia nastoupilo více než třicet posluchačů ze všech koutů republiky. Přijímací zkoušky dělat nemuseli, úspěch ukáže studium. Podmínkou jejich přijetí byly úspěšně složená maturitní zkouška na jakékoliv střední škole a také znalost anglického nebo německého jazyka.

Není bez zajímavosti, že garantem nového chotěbořského studijního oboru se stal prezident Mezinárodní asociace Facility manamegent (IFMA) Ondřej Štup. Ten se společně s dalšími hosty zúčastnil i slavnostního zahájení studia 3. září na půdě školy a ujal se výuky odborného profilového předmětu. „Věřím, že o náš nový studijní obor budou mít absolventi středních škol zájem. Signály, které máme, to jednoznačně potvrzují. Proto chceme již v příštím školním roce otevřít i dálkovou formu studia," konstatovala Pourová. Ta připomněla, že součástí studia je i čtrnáctitýdenní odborná praxe u firem a společností, které u nás již v oboru Facility management podnikají a nabízejí služby s tímto oborem bezprostředně související. Praxe čeká na posluchače druhého a třetího ročníku.

Akreditace MŠMT platí šest let

VOŠ získala na studijní obor Facility management šestiletou akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Musela vypracovat detailní učební plán, anotace a formu hodnocení jednotlivých předmětů oboru, profil absolventa, postarat se o materiální, technické a studijní zázemí, doložit údaje o uplatnění studentů přímo z praxe a samozřejmě zajistit i kvalitní vyučující a přednášející. „Náš pedagogický sbor disponuje šestnácti kvalifikovanými a erudovanými učiteli, kteří na VOŠ vyučují. Je ale pravda, že některé odborné předměty u nás budou přednášet externisté, odborníci z praxe, protože DiS je člověk oproti Bc. vysoce prakticky vzdělán a zaměřen. Jde například o předměty Facility management nebo částečně Právo," vysvětlila Pourová. Škola studentům připravuje i potřebné studijní materiály, její učitelé pracují na skriptech.

Budoucí absolventi oboru Facility management mají samozřejmě možnost pokračovat v dalším studiu na vysokých školách. „Máme dohodu s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. Studenti tam budou moci pokračovat v příslušném bakalářském programu a společně s touto vysokou školou pracujeme také na projektu na přípravu kreditního systému hodnocení a tím větší prostupnost na vysoké školství. A kromě toho již výše uvedené České vysoké učení technické v Praze disponuje magisterskými i doktorandskými programy. V této souvislosti si dovolím poznamenat, že nás již kontaktovala VŠB v Ostravě." pokračovala Pourová.

V letošním školním roce studuje na chotěbořské VOŠ sto osmdesát studentů. Kromě Facility management studují i obory Řízení bezpečnosti práce a Řízení a zabezpečování jakosti. „Do budoucna uvažujeme o sloučení obou posledně jmenovaných oborů. Jsme přesvědčeni o tom, že tak rozšíříme finální profil  absolventů, a usnadníme jim tak uplatnění na trhu práce," řekla Pourová. V této souvislosti stojí za připomínku i skutečnost, že před několika lety VOŠ otevřela a připravovala odborníky také ve studijním oboru Pojišťovnictví. Letos ho ale neotevírala, nicméně v příštích letech počítá s dálkovou formou studia.

Ředitelka Drahomíra Pourová se v závěru ještě jednou vrátila k tématu jazykové přípravy studentů.

Studijní úspěch Libora Tecla

„O její kvalitě svědčí například i nedávný úspěch našeho posluchače Libora Tecla. Ten totiž úspěšně složil zkoušku Bussines English Certificates, jinými slovy mezinárodní certifikát z obchodní angličtiny. Dovolím si tvrdit, že se Libor Tecl zařadil mezi několik lidí, kteří se na Havlíčko?brodsku, potažmo Vysočině, mohou tímto prestižním certifikátem pochlubit," konstatovala Pourová. Toto ovšem není jediný certifikát, který mohou studenti získat. Kromě těch jazykových se mohou připravit na řadu dalších:  ECDL z IT, takzvaný podnikatelský řidičský průkaz, OZO PO a jiné.

Zřizovatelem Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř je Kraj Vysočina. Obchodní akademie (dříve pod jiným názvem) má v druhém největším městě havlíčkobrodského okresu již dvaapadesátiletou tradici, vyšší odborná škola pak osmnáctiletou.

Rozvíjející se segment trhu

Na Havlíčkobrodsku se facility managementu v současné době věnují prozatím tři podnikatelské subjekty. Uvedl to člen představenstva Okresní hospodářské komory v?Havlíčkově Brodě Aleš Kadlec.
„Jsou to ty firmy a společnosti, které mají dostatečné kapacitní a personální zázemí. Jmenovitě jde o Ross Holding, B:Tech a v menší míře i Chládek a Tintěra. Lze konstatovat, že i facility management se řadí k zajímavě se rozvíjejícímu se segmentu podnikatelského trhu na Havlíčkobrodsku," řekl Kadlec.

Co to je Facility management?
Jde o multioborovou disciplínu, která se zabývá řízením a zabezpečováním podpůrných služeb pro firmy, jedním z efektů je snižování nákladů firmy. Podpůrnými činnostmi se rozumí ty procesy, které nesouvisí s hlavním předmětem činností firmy. Mezi podpůrné procesy můžeme zařadit správu vozového parku, řízení energií, řízení externích vztahů, evidenci majetku, revize, péči o pracovníky, životní prostředí, úklid, ostraha, uzavírání smluv, řízení nájmů a podobně. Facility management je metoda, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Cílem je posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace. (Zdroj: wikipedia)