Jsou jimi fara v Krásné Hoře a dvorní objekt s kaplí svatého Karla Boromejského v Jihlavě.

„K datu posledního října letošního roku je na území Kraje Vysočina v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky zapsáno celkem 2968 nemovitých kulturních památek a šestnáct národních kulturních památek", konstatovala ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v Telči Martina Indrová.

Fara v Krásné Hoře byla postavena v roce 1792 na místě původní dřevěné fary z roku 1701. Jedná se o raně klasicistní stavbu s pozdně barokními architektonickými prvky. „V dobrém stavu se zde dochovala většina původních historických stavebních konstrukcí – valené klenby s lunetami, dřevěné konstrukce schodiště a krovu, trámové stropy, průlezné komíny a architektonických a řemeslných detailů," pokračovala Indrová.

Za hodnotné lze podle jejích slov považovat i většinu dveřních výplní včetně kování, okenních výplní s parapety a povrchy podlah – kamenná dlažba, prkenné podlahy. K význačným prvkům interiéru patří dřevěné schodiště s vyřezávaným zábradlím a klasicistní kachlová kamna. Budova fary je vedle kostela a bývalé školy výraznou místní dominantou. „Celý areál, který je soukromým majitelem postupně citlivě obnovován, připomíná původní historickou urbanistickou strukturu obce Krásná Hora," dodala Indrová.

Dvorní objekt s kaplí svatého Karla Boromejského v areálu bývalého kláštera Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Jihlavě. Ten byl vystavěn v historizujícím stylu v letech 1903 až 1904 podle projektu architekta Karla Wagnera, zahrnuje kapli i divadelní sál.
Oba objekty vyhlásilo kulturními památkami Ministerstvo kultury. „Fara V Krásné Hoře byla prohlášena na základě podnětu vlastníka, dvorní objekt s kaplí svatého Karla Boromejského na základě podnětu telčského odborného pracoviště NPÚ," uzavřela Indrová.