Náklady na rekonstrukce dosahují téměř dvou milionů korun. O uskutečnění těchto náročných investičních akcí se zasloužil místní farář Jakub Jan Med.

„Předně se podařilo dokončit další etapu oprav kaple sv. Anny v Dobrohostově. Loni se vyměňovala podlaha v kapli nad pramenem, letos ve vlastní kapli z roku 1935. Jako materiál na opravu v obou částech kaple byla použita lipnická žula. Přispěla obec Lípa, ale především je třeba zdůraznit zásluhy místních občanů, kteří většinu prací vykonali brigádně. Tím se samozřejmě celá oprava výrazně zlevnila. Letos jsme do materiálu investovali na 70 tisíc korun," informoval farář.

Kapli přijede požehnat biskup Jan Vokál, a to konkrétně o pouti při slavnostní mši svaté v neděli 19. července v 10.30 hodin.

Další opravou prošla také kaple sv. Barbory v Úsobí. „Jedná se o kapli u kostela sv. Petra a Pavla, kde bývala kostnice. V kapli vznikla malá výstavní síň, která se stala zároveň pamětní síní zesnulého mladého výtvarníka Karla Bárty," upřesnil Med. Letos navíc dostala kaple nový kabát, velkou opravou prošla i fasáda. „Konečná úprava se uskuteční v brzké době tak, aby bylo možné kapli požehnat v sobotu 25. července v 17 hodin při návštěvě želivského opata Jáchyma J. Šimka," dodal farář.

Práce na rekonstrukci kaple z velké části brigádně odpracoval otec výtvarníka Karla Bárty, dále jeho příbuzní ze Skály včetně některých členů úsobského Veterán klubu.

Při této příležitosti budou v Úsobí zároveň požehnány nové lavice v kostele sv. Petra a Pavla. „Tyto lavice se vyráběly ve dvou etapách, přitom v jedné etapě se do výroby nových lavic investovalo zhruba 250 tisíc korun, včetně ostatních nezbytných přípravných prací před vlastní montáží do kostela," doplnil farář.

Ve farnosti Svatý Kříž probíhá již druhým rokem oprava varhan, díla varhanáře Josefa Vanického. „Varhany byly ve velmi špatném stavu. Poslední rok před opravou je už nedokázal obsluhovat ani zdatný varhaník, neboť došlo k destrukci ovládacích prvků a vzdušnice," uvedl Med.

Ještě bude potřeba sto tisíc

Letos by měla být oprava varhan ve Svatém Kříži dokončena, vše s přispěním Kraje Vysočina a Ministerstva kultury ČR. Celkové náklady jen na opravu stroje dosáhly částky 1,2 milionů korun. „Ještě mi zbývá sehnat něco přes sto tisíc na zrestaurování varhanní skříně," podotkl farář. Termín uvedení do provozu odhaduje Jakub Jan Med asi na jaro příštího roku.

Ve Svatém Kříži také letos pokračuje rekonstrukce souboru třinácti soch apoštolů a Krista. „Jde to pomalu, protože peníze se podaří získat vždy jen na jednu sochu. Ale šest soch se za uplynulých osm let již podařilo kompletně zrestaurovat," konstatoval farář.

Získávat peníze na opravy církevních památek není ale vůbec jednoduché. Samotné farnosti neprodukují žádný zisk, ze kterého by je bylo možné financovat. Snahy o obnovu církevních památek navíc leží většinou jen na bedrech faráře. Ale i ten má jen omezené možnosti. Peníze může získat pouze z grantů, dotací anebo od štědrých donátorů a ne každý správce farnosti má tolik sil a odhodlání, aby podstoupil svízelný proces získávání financí.

Farář Jakub Jan Med patří v tomto směru k výjimkám. Stejně houževnatě jako o opravy církevních památek v Úsobí a sv. Kříži se snaží o rekonstrukci dalších svatostánků. Příkladem za všechny může být například kostel ve Štokách, který byl nedávno slavnostně vysvěcen.