Zábavu únikové hry teď nabízí světelský zámek. Unikátní je v tom, že je prvním autentickým historickým objektem, odkud se účastníci pokoušejí uprchnout a je určená primárně dětem. Ty se tu mohou kromě výjimečného zážitku těšit také na to, že se dozví něco o řecké mytologii.

Virtuální realita už je přežitá. Exit games nabízí autentickou zábavu, napětí a nutnost umět se rychle rozhodovat. Cíl hry je jednoduchý. Vyluštit šifru a dostat se na svobodu.

„Náš zámek je první památkou v České republice, která tuto zábavnou hru pro návštěvníky připravuje. V Čechách už je vybudovaná celá řada speciálních hracích místností, v převážné většině případů jsou ale určené dospělým návštěvníkům,“ uvedla majitelka světelského zámku Helena Degerme.

Dvě únikové místnosti na světelském zámku jsou zaměřené nejen na děti od 10 do 18 let. Užít si je mohou i celé rodiny nebo skupiny přátel. Jak říká majitelka zámku, zábava je to de facto pro každého.

Tématem her jsou starořecké báje. „První místnost má název Minotaurův labyrint, druhá Zlaté rouno. Prvotním zájmem je pro nás celkový prožitek bájných řeckých dob, nezanedbatelný přínos ovšem vidíme i v bližším seznámení se známými bájemi,“ doplnila Helena Degerme.

Exit games nejsou v Čechách úplnou novinkou. Původní nápad přišel před několika lety z Asie a rychle se začal šířit do celého světa. Každý scénář má unikátní příběh.

„Skupina dětí, v případě školních tříd pět až sedm, je odvedena do příslušné místnosti, která je ihned zvenčí uzamčena. V ten okamžik začíná odpočítávání času, který zbývá do jedné hodiny. Do této doby musí tým společně zvládnout všechny nástrahy místnosti, vyřešit šifry a najít příslušný klíč, aby se dostal zpátky ven,“ vysvětluje princip hry majitelka zámku.

Hra klade důraz na týmovou spolupráci, logiku, bezprostřední nápady, prostorovou představivost a tvořivý přístup k problémům. „Všechny úkoly v místnosti odkazují na příslušnou legendu. Kontakt s vnějším světem zajišťuje spojení přes vysílačku nebo přítomný učitel, pokud by skupina potřebovala nějaký typ nápovědy,“ dodala Helena Degerme.

Úniková hra není jediným zážitkem, který světelský zámek připravuje pro děti. Čeká tu na ně i speciální expozice Dětské království s dílničkou nebo pohádkový okruh Na Sázavě s místními pověstmi a nefalšovaným peklem.