Samozřejmě ne skutečnou. S originálním projektem Moje první firma přišla Základní škola ve Ždírci nad Doubravou.

„Tyto naše fiktivní firmy nazvané SpoFert a DreamStyle jsou součástí projektu Moje první firma, který jsme připravili ve spolupráci s několika školami v Jihomoravském kraji," informoval ředitel základní školy Ota Benc. Fiktivní firmy ale základní škola nezaložila jen tak. Ve všech těchto oblastech probíhalo pro organizátory projektu školení pod dohledem odborníků z praxe.

Učitelé odvedli výbornou práci

„Zájmový útvar vedou dva kolegové, Martin Ležák a Ivana Dostálová Martincová, kteří odvádějí výbornou práci. Nyní je do projektu zapojeno asi 20 dětí z osmých a devátých tříd. Na základě této pozitivní zkušenosti jsme nabídli budoucím osmákům dokonce zařadit tento předmět do výuky pod názvem První firma. Téměř polovina všech žáků si tento předmět zvolila. Budeme ho v příštím a dalších školních letech vyučovat," zdůraznil Benc. Ten dodal, že fungování fiktivních firem je součástí širšího programu kariérního poradenství, které základní škola ve Ždírci nad Doubravou provozuje.

Smyslem celého projektu je podpořit podnikavost a zprostředkovat mladým lidem hravou formou potřebné informace o podnikání a ekonomice.

„Fiktivní firma ale není zábavná hra, kde se školákům všechno daří, všichni jsou na ně hodní, firma prosperuje. To by pak nemělo smysl fiktivní firmu zakládat, protože realita podnikání je jiná. Fiktivní firma funguje stejně, jako každá firma na trhu. To znamená, že žáci musejí zvládnout marketing, prezentaci, získávat zákazníky, správně vyplnit doklady a úřední výkazy. Když to vyplní špatně, jsou jim vráceny, musejí je přepracovat, stejně jako by to museli udělat ve skutečnosti. Když se o firmu nestarají, ztrácejí zákazníky," vysvětlila Martincová. Jak upřesnila, obě firmy se ale od sebe dost liší. Firma SpoFert je čistě chlapecká, firma DreamStyle zase dívčí.

„Oděvní firma DreamStyle zatím stagnuje, byť dívky jsou ve fázi, kdy by mohly začít už obchodovat. Naopak chlapecká firma SpoFert se má čile k světu. Kluci již aktivně obchodují. Začali s kapitálem 200 tisíc korun, dneska už jejich firemní kapitál vyrostl na 320 tisíc korun. Dá se říci, že kdyby byla firma skutečná, nemuseli by se zaměstnanci asi bát o výplaty. Možná to bude tím, že kluci jsou průbojnější, aktivnější, firmě se věnují i ve volném čase a opravdu je to baví. Dívky jsou opatrné, chodu firmy se věnují navíc jen na pracovních schůzkách," zhodnotili činnost obou firem učitelé Ležák a Martincová. Nicméně s odchodem žáků na střední školy by firmy skončit neměly. Dnešní mladí podnikatelé již vyhlížejí svoje nástupce v řadách mladších spolužáků.

Šaty dělají člověka, firmu obchod

Čistě dívčí firmu oděvní DreamStyle tvoří osm „podnikatelek" z osmých a devátých tříd. „O možnosti založit firmu jsme se dozvěděly od ředitele školy. Zaujalo nás to, protože o něčem podobném jsme dosud neslyšely, znělo to hodně zajímavě," prozradila jedna z dívek, šéfka firmy Nikola Vašková, proč se školačky rozhodly pustit do podnikání. Že budou podnikat v oboru návrhářství a prodej oděvů, se dívky jednomyslně shodly. „Ještě jsme firmu pořádně nerozjely, ale navrhujeme už oděvy pro každodenní příležitost, provozujeme firemní školku pro zaměstnance, ovšem podnikat naostro a pracovat s kapitálem jsme ještě nezačaly," přiznala Nikola. Nicméně všechny dívky si přejí, aby firma nezanikla a našel se mezi spolužáky někdo, kdo bude v jejich aktivitě pokračovat a třeba firmu konečně rozjede naplno.
Vaše sny, naše realita. Oč jsou dívky v rolích podnikatelek opatrnější, o to jsou jejich spolužáci „stavaři" ze SpoFertu aktivnější. Mají svoje logo, reklamní slogan, svoje webové stránky, svého ředitele i věčně „remcající" odboráře. Pro větší názornost se někteří z nich dokonce pro objektiv fotoaparátu oblékli do montérek. „Naše firma má svého tiskového mluvčího," sdělil na začátek školák Miloš Havel v roli ředitele.

Nakonec se ale jako firemní boss rozhodl vést debatu s tiskem raději sám. „Jako obor podnikání jsme si vybrali hlavně stavebnictví, protože pro některé z nás to bude i cíl budoucího studia. V současné době máme dokonce tři zákazníky, které jsme si našli, a ukázalo se, že oni mají rovněž zájem s námi obchodovat. Takže se dá říci, že na výplaty bychom měli peníze. Firma funguje na základě demokratické dohody. Snažíme se na všem domlouvat společně. Myslím, že kdyby naše firma byla skutečná, většině z nás by se určitě líbilo v ní pracovat," konstatoval Miloš Havel jako ředitel, správně nabitý optimismem.

„Já, coby zástupce odborů, myslím naopak, že to s firmou jde tak trochu z kopce. Měly by se zvýšit nabídky, získávat zákazníci, vydělat víc peněz. Za ty platy, co tady bereme, ta dřina nestojí. Budeme to řešit na jednání a asi odvoláme ředitele," konstatoval s šibalským úsměvem Radek Klusoň v roli nekompromisního šéfa odborů a zároveň zástupce právního oddělení. „ Já myslím, že firmu vedeme dobře a nakonec se domluvíme," podotkl ředitel Havel. Václav Pavlíček v roli IT technika je ve firmě s platem naopak spokojený, navíc pozitivně zhodnotil, že vedení firmy neváhá investovat peníze do rozvoje informačních technologií, neboť v nich je budoucnost.

Podle učitele Martina Ležáka se část školáků z firmy SpoFert chystá do učebního oboru nebo na střední školu se zaměřením na řemeslo či stavebnictví. „Na základě praxe s fiktivní firmou bych se o ně nebál, že se na trhu práce neuplatní. Někteří z nich budou moci po skončení školy nebo učebního oboru bez problémů třeba založit vlastní firmu. Hodně šikovných řemeslníků totiž dost často bohužel skončí na tom, že sice ovládají řemeslo, ale neumějí svoji práci prodat nebo nevedou pořádně účetnictví. To by se našim žákům stát nemělo," zdůraznil Ležák.

Příští školní rok bude škola podle ředitele Bence žákům osmého ročníku nabízet volitelný předmět Moje první firma, který svou koncepcí bude navazovat na zájmový kroužek provozovaný v současnosti.

Je to z důvodů narůstající obliby kroužku, škola se rovněž snaží upevnit dovednosti žáků. Ti mohou rozvíjet komunikační schopnosti, učí se řešit problémy. Osvojí si techniku obchodní korespondence, učí se spolupracovat, respektovat názory druhých. „Jedná se o komplexní výukový předmět, jenž je svou formou plně v souladu s moderním trendem vyučování. V předmětu výchova k občanství budou v příštím roce doplněny vazby na činnost fiktivních firem, zejména v 9. ročníku, do souborného tematického bloku Ekonomie. Ve výtvarné výchově se žáci budou seznamovat s teoretickými aspekty tvorby marketingu, tak aby sebeprezentace fiktivních firem byla co nejefektivnější a nejpestřejší," vysvětlil ředitel Benc.

Strasti podnikání

SpoFert i DreamStyle si oficiálně zaregistrovaly svoje značky pod hlavičkou Fiktivních firem s akreditací ministerstva školství.

Projekt je dotovaný částkou převyšující tři miliony korun z Evropských sociálních fondů, dále z peněz Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Projekt seznamuje školáky s veškerými slastmi i strastmi podnikání. Zároveň budou školáci, zapojení do projektu, absolvovat exkurze v České národní bance a různých výrobních firmách.

Na závěr školního roku proběhne velká přehlídka činnosti první ždírecké fiktivní firmy.

Kdo ve školních firmách pracuje?

Organizační struktura firmy SpoFert – ředitel: Miloš Havel, sekretariát ředitele: Václav Pavlíček, Tomáš Forejt, právní oddělení: Radek Klusoň, Jan Adámek, Jan Cimpl, personální oddělení: Ondřej Pospíšil, obchodní oddělení: Tomáš Hospodka, Jan Navrátil, Ludvík Málek, oddělení marketingu: Ludvík Málek, Václav Pavlíček, Tomáš Forejt, Ondřej Pospíšil. Slogan firmy zní Vaše sny, naše realita
Organizační struktura firmy DreamStyle - ředitel: Nikola Vašková, sekretariát ředitele: Andrea Mošnerová, Hana Dočekalová, právní oddělení: Kristýna Jeníčková, Adéla Blažíčková, personální oddělení: Klára Andrýsková, obchodní oddělení: Lucie Fikarová, oddělení marketingu: Andrea Červinková. Slogan firmy zní, Šaty dělají člověka