Jak už sám název napovídá, byla tato soutěž především a výhradně jen o penězích. Jejím hlavním cílem bylo naučit školáky z osmých a devátých tříd základních škol, jak s financemi správně nakládat. Podle ředitele Obchodní akademie Jiřího Formana je finanční gramotnost neznámý pojem často i pro dospělé jedince.

Obchodní akademie pořádá pro školáky různé vzdělávací projekty a soutěže. Letos k nim přibyla i soutěž ve finanční gramotnosti.

Reklama na půjčky útočí dnes a denně

„Vycházeli jsme z toho, že se v naší škole vyučuje i ekonomický obor, rozhodli jsme se toho využít a uspořádat tuto soutěž. Ze všech stran dnes a denně na mladé lidi i dospělé útočí ve sdělovacích prostředcích reklamy, co si máte koupit, abyste byli takzvaně in. Pokud na to nemáte dost peněz, okamžitě následuje reklama, kde a u koho si můžete vzít, v uvozovkách, opravdu výhodnou půjčku. Cílem této soutěže je naučit školáky, aby si dokázali v hlavě srovnat informace a uvědomili si svoje možnosti, aby neupadli do dluhů," vysvětlil hlavní myšlenku soutěže ředitel Forman s tím, že v soutěži vůbec nejde o to, obsadit první místo, ale získat cenné informace do života.

Školáci z osmých a devátých tříd soutěžili v tříčlenných týmech. Soutěže se zúčastnilo celkem dvacet šest týmů z celého Havlíčkobrodska. Soutěž měla celkem dvě kola. V každém mohli soutěžící získat maximálně 120 bodů. Zkusit svoje štěstí v soutěži přišli například také žáci osmé třídy ze ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod.

Jak se dá vyjít i s malým kapesným

„O soutěži nám řekla naše paní učitelka. Myslím, že vím, co to znamená finanční gramotnost. Je to umění hospodařit s penězi. Já ještě nevydělávám, ale dostávám od rodičů pravidelně kapesné. Není to žádná extrémní částka, ale myslím si, že hospodařit umím. Protože než dostanu kapesné nové, vždycky mi nějaká ta koruna do zálohy zbude," prozradil například osmák Matěj Moučka.

Za poměrně slušně finančně gramotnou se považuje rovněž Lucie Hrdličková z deváté třídy základní školy Wolkerova z Havlíčkova Brodu. „Na takové soutěži jsme poprvé, ale určitě nějaké základy finanční vzdělanosti už máme. Mluvíme o tom pravidelně i ve škole. Já si myslím, že hospodařit umím. V současné době například šetřím z kapesného na dárky k Vánocům a docela mi to jde," pochlubila se Lucie.

Tým složený celkem ze tří statečných přivedl na soutěž rovněž učitel František Roček ze základní školy v Lipnici nad Sázavou.

„Ve škole máme pravidelně cvičení z matematiky, kde rovněž mluvíme o umění hospodařit s penězi. Soutěžící jsem vybral podle toho, jak moc je předmět zajímá a jaké mají výsledky. Myslím, že od té doby, co se ve škole otázce financí věnujeme, informovanost mezi dětmi roste, ale s dospělými je to někdy horší," posteskl si pedagog.

Podle zástupkyně ředitele Obchodní akademie Radky Svatošové vyplnili v první části soutěžící vědomostní test, kde odpovídali na různé otázky, například kolik centů má jedno euro. Kalkulačky ani mobily nebyly povoleny. Ve druhé části soutěže plnili školáci už konkrétní úkol. „Každý soutěžní tým dostal za úkol zajistit svůj školní výlet s tím, že je třeba dodržet výchozí finanční limit. Podmínkou bylo navštívit třeba nějakou zajímavou kulturní akci, najít ubytování, zajistit dopravu. Na přípravu výletu mají soutěžící 45 minut a deset minut na prezentaci svého projektu, zde již mohou použít počítač," upřesnila Svatošová.

Nad průběhem soutěže bděla hodnotící komise, kde zasedlo nejen vedení školy, ale také ekonom i vyučující jazyků. Před soutěží si mohli žáci devátých tříd ještě vyplnit přihlášku k přijímacím zkouškám na střední školu nanečisto, které se budou konat v únoru příštího roku.