Cenu Bílá vrána vyhlašuje obecně prospěšná společnost Yourchance v rámci projektu Začni správně. Jeho cílem je ocenit mladé lidi z dětských domovů, kteří našli cestu do normálního života, zaměstnance dětských domovů, kteří jim v tom pomáhají a zaměstnavatele, jejichž přístup k těmto od začátku znevýhodněným mladým lidem stojí za uznání.

Smyslem udílení cen Bílá vrána je podle organizátorů boj s předsudky veřejnosti vůči dětem vyrůstajícím v dětském domově a zároveň také ocenění inspirativního přístupu k životu po odchodu z dětského domova. „Speciální kategorií je právě Bílá vrána – zaměstnavatel, která je věnována firmám, jež cíleně pomáhají mladým lidem z dětských domovů v jejich zapojení a uplatnění se na trhu práce,“ uvedla spoluzakladatelka Yourchance Gabriela Křivánková.

První impulsy pomáhat dětem z dětských domovů přišly ze strany zaměstnanců firmy ACO již v roce 2012. Projekt Šance do života funguje od července 2016 a dosud dal příležitost dvanácti mladým dospělým. „V současné době jsou ve firmě ACO zaměstnáni Jana a Lukáš, kteří již získali i vlastní pronájem a bydlí samostatně. Zaměstnávání mladých dospělých z dětských domovů řeší mnoho jejich nejistot během odchodu do života. Prací získávají peníze na uspokojení svých potřeb, mají nastavený pravidelný režim, začínají si sami sebe vážit. Mají tak o něco méně důvodů sklouznout k závislostem, dluhům či kriminalitě,“ přiblížila smysl projektu Šance do života Iva Ulrichová, manažerka ACO Industries.

Podle organizátorů projektu jsou výsledky poučné pro obě strany. Pro děti z dětských domovů ACO zřídilo v roce 2016 dokonce firemní „startovací“ byt, kde se děti z dětského domova učí starat samy o sebe. Už v roce 2017 projektem Šance prošlo pět lidí. Podle patronky projektu Hany Ondráčkové z firmy ACO děti z dětských domovů často vůbec netuší co je venku čeká.

„Práce, bydlení, nová pravidla, jednání s úřady, hospodaření s první výplatou. Pravidelná docházka do zaměstnání, hlavně pro ty, co neměli ani zkušenosti s brigádou, je to nápor,“ popsala patronka některé problémy, s nimiž se mladí lidé z dětských domovů musejí potýkat.

Firma ACO společně se dvěma dívkami účastnými v projektu Šance rozjela také informační kampaň pro děti z dětských domovů pod názvem Co vás čeká v dospělosti. Je zaměřena na to, aby děti neodcházely ze státního zařízení do života s nereálnými představami. Poprvé se kampaň uskutečnila v domově v Nové Vsi u Chotěboře.