V chráněné dílně pracují na základě pracovní smlouvy klienti Fokusu Vysočina, střediska Chotěboř. Pracují pod vedením vedoucí chráněné dílny.  Jejich pracovní doba je individuální, je založena na jejich schopnostech a možnostech.

Činnost chráněných dílen bude po celý rok 2014 provázet projekt zaměřený na Optimalizaci využití zdrojů chráněných dílen. Díky projektu Rok jinak získal Fokus Vysočina pro své dílny pracovního konzultanta. Fokus Vysočina provozuje v Chotěboři například chráněnou dílnu – prádelnu, která zaměstnává 7 klientů. Dále je to šicí dílna, kde pracuje asi šest klientů.  V současné době nabízí Fokus  v chráněné dílně i čalounické práce na vysoké úrovni.

Charita a byznys

Vydatnou posilu získal Fokus v osobě Miroslava Kupce z Pelhřimova, který dříve pracoval ve Fokusu jako dobrovolník. „Je to činnost na plný úvazek, zdůrazňuje Kubec. Rok jinak, který si klade za cíl bourání bariér mezi byznysem na jedné straně a neziskovým sektorem na druhé. Není to „úplná charita" – tomu, kdo se rozhodne druhé straně předat své zkušenosti, platí Nadace společnosti Vodafone rok mzdu, na kterou byl v původní firmě zvyklý.

„Dáváme šanci odborníkům z byznysu a státní správy, aby strávili svůj čas prací pro neziskovou organizaci, kterou si sami vyberou. Jejich plat ve stejné výši, jako měli dosud, hradí Nadace. Neziskové organizace získají na rok nebo méně motivovaného odborníka, kterého by si jinak nemohly dovolit," informuje nadace Vodafon.

Cílem projektu Rok jinak je zefektivnění pracovních činností ve vybraných chráněných dílnách a následně vytvoření manuálu pro zavedení ověřených principů do dalších chráněných dílen s odlišným výrobním zaměřením. Fakticky půjde o snížení nákladů na chráněnou dílnu prostřednictvím zvýšení výkonu za předpokladu co nejlepšího využití zdrojů a odstranění plýtvání.

Cílem je optimalizovat dílny tak, aby prováděly jen činnosti s přidanou hodnotou, aby se neplýtvalo, byl větší prodej, a tím nižší závislost na dotacích. V číslech to lze vyjádřit nárůstem produktivity asi od 10 do 20 procent.

Chráněné dílny rozvinou dovednost jak si udržet stávající zakázky a získat nové, cílem projektu je zároveň udržet minimálně stávající počet pracovních úvazků. V chráněné dílně pracují na základě pracovní smlouvy klienti Fokusu Vysočina, střediska Chotěboř. Pracují pod vedením vedoucí chráněné dílny. Jejich pracovní doba je individuální, je založena na jejich schopnostech a možnostech. Cílem chráněné dílny je poskytnout pracovní příležitost lidem se zdravotními problémy, invalidům a lidem se změněnou pracovní schopností, kteří by jinak měli jen nepatrnou naději najít si zaměstnání.

Propojit charitu a byznys se snaží na Havlíčkobrodsku už více než rok i sociální firma Semitam, která se na rozdíl od Fokusu stará především o lidi, kteří prošli vězením, šanci zde nachází i lidé s různým postižením.