FOKUS Vysočina je pořádá hned ve čtyřech městech na Vysočině a v Pardubickém kraji. Letošním mottem akce v Havlíčkově Brodě bylo „Co dělat, když nejde jít dál“. Příchozí se tak mimo jiné dozvěděli, jak pomoci někomu, kdo uvažuje o sebevraždě. Právě prevence sebevražd se ostatně letos stala tématem Světového dne duševního zdraví.

„Pozvali jsme některé partnery, kteří se ve své práci se sebevraždami potkávají. Byl tady proto například stánek Českého červeného kříže. Znalost první pomoci se hodí kdykoliv a je dobré si ji vyzkoušet. Dále Centrum J.J. Pestalozziho, které kromě jiného provozuje v Jihlavě Krizové centrum. V neposlední řadě pak samotný FOKUS Vysočina i se svým dobrovolnickým centrem a sociální podnik Chráněné dílny Fokus Vysočina, který prodával výrobky rukodělné dílny,“ popsala ředitelka FOKUSu Vysočina Anna Šimonová.

Po celé odpoledne probíhal i program na pódiu, kde se otevřeně hovořilo nejen o sebevraždách, ale i o tom, jak člověka od takového rozhodnutí odvrátit. Nechyběly ani hudební vložky, o které se postaral hudební projekt z Havlíčkobrodska Show Your Help, jenž nezištně pomáhá potřebným v nouzi, a česká folková skupina Jananas.

Jednou z věcí, kterou si mohli příchozí vyzkoušet, byl i takzvaný Psychomat na budku. Ten má přiblížit sluchové a vizuální vjemy, které mohou lidé s duševním onemocněním prožívat. V ukázce jde však o jednu z mnoha variant. Video, které bylo vytvořeno na základě podnětů dvanácti lidí s různými zkušenostmi, je totiž pouze ilustrativní, průběh je u každého velmi individuální.

„Video pomáhal natáčet jeden z našich peer konzultantů. Vycházel ze své vlastní zkušenosti. Cílem bylo ukázat, jak mohou někteří lidé tyto stavy prožívat. Jak může vypadat běžná situace z pohledu člověka se schizofrenií,“ podotkla Šimonová.

Spolupracující organizace i zaměstnanci FOKUSu Vysočina zájemcům pak na brodském náměstí odpovídali návštěvníkům na různé dotazy. „Bylo možné doptávat se na činnost organizace i síť služeb nebo se poradit, jak řešit konkrétní situaci,“ pověděla Šimonová.

Den pro zdraví, potažmo celé Týdny pro duševní zdraví, je nejen preventivní, ale také vzdělávací akcí. „Cílem je předat lidem informaci, že o své duševní zdraví je možné se starat. Že na obtíže nejsme sami a že existuje síť služeb, na které se mohou lidé obrátit v případě potřeby. V neposlední řadě chceme ukázat, že lidé s duševním onemocněním mohou bez problémů žít v běžné komunitě a zastávat v životě různé role, jako je rodič, přítel, zaměstnanec i cokoliv jiného,“ vysvětlila na závěr Anna Šimonová.

SEBEVRAŽDY V ČESKÉ REPUBLICE

Volí smrt sebevraždou častěji muži nebo ženy?

• počet sebevražd mužů byl po celou 2. polovinu 20. století

minimálně dvojnásobný ve srovnání s počtem sebevražd žen.

• v druhé polovině devadesátých let se převaha mužů zvýšila na trojnásobek, od roku 2004 každoročně přesahuje čtyřnásobek počtu žen.

• v posledním období na jednu sebevraždu ženy připadlo 4,4 sebevražd mužů.

V jakém věku volí lidé sebevraždu nejčastěji?

• dlouhodobě je sebevražednost nejvyšší ve věku 50–54 let.

Sebevraždy podle způsobu provedení

• nejvíce lidí volí pro svou dobrovolnou smrt oběšení.

• u mužů tento způsob převažuje výrazněji než u žen: oběšením umírá více než 60 % sebevrahů-mužů, zatímco mezi ženami obvykle 40 %.

• druhou nejčastější formou dokonané sebevraždy je u žen otrávení (21%).

• u mužů je druhou nejčastější formou dokonané sebevraždy v současné době zastřelení (13 %), které je u žen evidováno naopak zřídka (2 %).

• další větší skupinu sebevražd (zejména u žen) naplňují sebevraždy skokem z výše, jejichž zastoupení se naopak během let zvýšilo, u mužů na 10 % a u žen až na 19 %.

Sebevraždy podle měsíce a dne v týdnu

• podle zažitých pověr si lidé berou nejčastěji život o Vánocích (více si uvědomují svou osamělost) nebo na podzim (chmurná nálada). To ale čísla nedokazují. Naopak prosinec je měsícem s nejmenším počtem sebevražd!

• maximální počet zemřelých sebevraždou vykazují jarní měsíce, za poslední pětileté období to byl březen a duben.

• sebevražd je relativně mírně více v pondělí a méně ve dnech víkendu, zejména v sobotu. V průměru denně spáchají sebevraždu 4 osoby.

Zpracováno dle statistických dat ČSÚ pro období do roku 2016