Podle Martina Bučka z komunikačního týmu ŘSD stavba vychází z výsledků zpracované hlukové studie. „Dojde k rekonstrukci stávajících starých stěn jejich prodloužením. Stěny se zvýší nad okolní terén. Některé musíme zdemolovat. Kompletně je odstranit a postavit nové.“ upřesnil Buček. Ty budou měřit místo tří pět metrů.

Přibudou i stěny úplně nové. Nová stěna bude například podél jízdního pruhu vozovky ve směru k ulici Žižkova. „Nová stěna skládající se ze dvou částí bude mít celkovou délku přes tři sta metrů a proměnnou výšku dva a půl až tři metry nad okolním terénem,“ řekl Buček. V současné době probíhají ve svahu terénní práce. „ Dokud nám to klimatické podmínky ve vztahu k technologiím umožní, budou práce probíhat i v průběhu zimy,“ dodal Buček.

Operace zeleného zákalu v nemocnici v Brodě.
Šance pro pacienty se zeleným zákalem: v Brodě jim voperují speciální implantát