Stavba nové čtyři kilometry dlouhé komunikace začala v roce 2019 a má propojit silnice I/38 na severním okraji města se silnicí I/34 na východním okraji. Cílem je dostat veškerou tranzitní dopravu mimo centrum Havlíčkova Brodu.

Nyní dělníci pracují především na obou koncích nového obchvatu. „Tam se už pokládá asfaltový povrch a také na výjezdových a nájezdových větvích mimoúrovňových křižovatek. Vedle toho se dokončují vrchní části na dvou nejdelších mostech, které mají délku cca dvě stě metrů,“ sdělil mluvčí ŘSD ČR Jiří Veselý.

Tak to nyní vypadá na severovýchodním obchvatu v Brodě
Severovýchodní obchvat Brodu: nové stěny stojí, konec oprav se blíží

Součástí stavby je celkem deset mostů, z toho sedm na silnici a tři nad ní. K tomu navíc jeden podchod. „Na nově vznikajícím jihovýchodním obchvatu jsou také dvě mimoúrovňové křižovatky, a to MÚK Termesivy a MÚK Skalka. Součástí je i jedna protihluková stěna o délce dvaašedesát metrů, nebo stovky metrů dlouhé a přibližně půl metru vysoké hrazení z nerezu, které má zabránit průniku obojživelníků z přilehlých mokřadů na vozovku,“ popsal mluvčí. Stavba ve třech místech překlenuje železniční trať a v šesti místní toky, včetně řeky Sázavy.

Zhotovitelem je sdružení společností Strabag, M-Silnice a Porr, které jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu staví za 1 598,34 milionů korun bez DPH. „Uvedení celé dopravní stavby do úplného provozu předpokládáme v druhé polovině letošního prosince,“ doplnil mluvčí.