"Výstava je věnovaná nejen 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského, ale především dětem, které prostřednictvím krásných ilustrací přední české ilustrátorky ověnčené mnoha světovými cenami, Renáty Fučíkové, poznají mnoho příběhů, ať už ze života a díla J. A. Komenského, tak i ze Starého a Nového zákona, Dějin Evropy i nejnovějších knižních počinů, jako jsou Franz Kafka či Češi v Americe," říká o výstavě galerista Aleš Veselý. Téma této výstavy ve spojení díla Renáty Fučíkové a idejí J. A. Komenského je podle Veselého více než příznačné, neboť autorka kráčí ve šlépějích velkého pedagoga, realizujíce svůj vlastní „Orbis pictus“ – Svět v ilustracích. Výstava potrvá do 12. července 2020.

Jak upřesňuje Aleš Veselý , na červen je v Galerii připraveno několik komentovaných prohlídek s autorkou spojených s workshopem.Například 16. 6. 2020 od 17 hodin komentovaná prohlídka s ukázkou tvorby autorky, dále 24. 6. 2020 od 17 hodin komentovaná prohlídka s ukázkou tvorby autorky a nakonec 12. 7. 2020 od 14 hodin slavnostní dernisáž výstavy, neformální beseda s autorkou, vystoupí Klára Findeisová a Tereza Kotlasová. Galerie je od pátku 22. května otevřena pro veřejnost denně mimo pondělí, vstup do sálů je ale možný jen s rouškou.

Renata Fučíková pochází z výtvarnické rodiny. Dětství prožila střídavě v Táboře a v Praze. Její dědeček, PhDr. František Kroupa, byl ředitel Husitského muzea v Táboře. Babička, Marie Kroupová, vystudovala UMPRUM a byla malířka. Matka, akademická sochařka Alena Kroupová, byla absolventkou VŠUP a patřila ke generaci EXPO 58, za svou keramickou tvorbu získala Zlatou medaili v Bruselu, ocenění v Montrealu a v Ósace; v posledních letech života se věnovala restaurování historické keramiky, reliéfů, zámeckých kamen (zámek v Jindřichově Hradci, zámek Kozel, zámek Mnichovo Hradiště, zámek Březnice aj.) Sestra, inženýrka Alena Lexová, působí jako architektka, věnuje se tvorbě interiéru a designového nábytku.

Renáta Fučíková vystudovala v letech 1978 – 1982 gymnázium Wilhelma Piecka v Praze na Vinohradech (nyní Arcibiskupské gymnázium). V letech 1982–1988 absolvovala VŠUP, ateliér Ilustrace a užité grafiky. V době studií se věnovala také dalším činnostem: hrála na dudy (pod vedením známého pedagoga, skladatele a muzikoterapeuta Josefa Krčka), v letech 1984 – 1986 působila v doprovodné hudební skupině divadla Sklep. V letech 1984–1987 byla členkou divadelní skupiny JELO, vedené režisérem Petrem Léblem. Roku 1986 nahrála skladbu „Hrály dudy“ se skupinou Pražský výběr. V letech 1993 – 1995 se podílela na vánočním koncertním turné skupiny Nerez.

Od absolutoria na VŠUP v roce 1988 až do roku 2016, kdy nastoupila pedagogickou dráhu, byla na volné noze, nepřetržitě činná v oboru ilustrace.

Renata Fučíková a její dílo.Zdroj: Deník/Archiv