Na vernisáži bude představeno téměř sedmdesát výtvarníků, kteří se ilustrační tvorbě věnují.

„Myšlenka pořádání přehlídky ilustrační tvorby se zrodila na počátku devadesátých let minulého století v souvislosti s hlavním sbírkotvorným zaměřením naší galerie - na českou ilustraci, kresbu a grafiku vzniklou po roce 1918 - a také ve spojitosti s knižním veletrhem,“ prozradila kurátorka sbírek a ředitelka Hana Nováková.

První ročník se konal v roce 1993 a tenkrát si lidé prohlédli ilustrace od jednatřiceti českých autorů. Největší zásluhu na vzniku tradice má právě Nováková, která spolupracovala hlavně s Klubem ilustrátorů dětské knihy.

„Mnohdy tedy lehce převažovaly ilustrace dětských knih. Mohli se účastnit i další výtvarníci, pravidelně se počet vystavujících pohyboval kolem třiceti,“ dodala Nováková.

Knih vychází stále více, ale úroveň ilustrací v nich je různá. Pro přijetí na prohlídku však galerie nestanovuje žádná kritéria, prezentuje práce všech. Letos měli možnost přihlásit se i studenti výtvarných škol, možnosti využili především ti z pražské Vysoké školy umělecko-průmyslové a brněnské Fakulty výtvarných umění VUT.