„Nemocnice Havlíčkův Brod je akreditovaným zdravotnickým zařízením, tudíž bezpečnost ochrany osobních údajů je dlouhodobě i v tomto ohledu zahrnuta do jejích standardů,“ zdůraznila mluvčí nemocnice Petra Černo. Jak dodala, přesto však musela nemocnice v souvislosti s vyššími nároky na ochranu osobních dat pacientů, sáhnout k některým zásadním opatřením a to už při vstupu do budovy.

Jako ve špionážním filmu si zřejmě budou nyní připadat návštěvníci nemocnice, kteří se přijdou do recepce zeptat na stav svých blízkých. „Nový je například způsob komunikace už v informačním centru v recepci v Emergency. Pokud přijde osoba blízká se zeptat na hospitalizovaného pacienta, nesděluje osobní údaje pacienta nahlas v těchto veřejných prostorách, ale vypisuje lísteček, který pouze předá pracovnici recepce a ta mu sdělí požadovanou informaci,“ vysvětlila mluvčí nemocnice nový postup sdělování informací.

„Považuji to za zbytečnou byrokracii. V nemocniční hale je většinou tolik lidí a takový rámus, že metr od recepce neslyšíte vlastní slovo. Kdo chce získat naše osobní data, tak si je najde. Naše data má dneska každá druhá firma, která nás obtěžuje po telefonu,“ konstatovala jedna z pacientek, Věra Jakešová.

Řekněte heslo!

Určitě novinkou pro pacienty jsou, podle mluvčí Černo, souhlasy s poskytnutím a zasíláním osobních údajů telefonicky nebo na e-mail, pokud volí z různých důvodů tuto formu komunikace s lékařem. „Dále souhlasy zaměstnanců s používáním jejich fotografií například pro tiskové zprávy novinářům, a podobně,“ dodala mluvčí. Přísná opatření budou platit i v případě sdělování dalších informací pro tisk. Například novináři, kteří v tisku pravidelně zveřejňují údaje o nově narozených dětech, budou s nemocnicí komunikovat prostřednictvím hesel, které smí znát jen úzký okruh lidí.

Jak upozornila mluvčí Černo, již nyní přišlo do nemocnice několik žádostí, kdy si pacienti přejí, aby jejich osobní data byla z evidence nemocnice vymazána.

„Podle zákona na ochranu osobních údajů mají právo to žádat, ovšem ve zdravotnictví se nedá tento požadavek zcela uplatnit. Zdravotnické zařízení musí uchovávat data o pacientech dle zákonných norem a jejich archivace a skartaci se řídí opět podle jiných zákonů, například je to zákon o archivnictví, spisové službě, zdravotnické službě a skartační řád,“ vysvětlila mluvčí Černo.

Nemocnice rovněž od 1.1.2018 jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů i dozorové orgány. „Tyto informace pacienti, obchodní partneři, zaměstnanci, naleznou na našich webových stránkách www.onhb.cz,“ podotkla mluvčí.

Dále nemocnice přikročila k proškolení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů - nejen technických, ale i organizačních. Taktéž stanovila konzultační tým pro GDPR. „Nemocnice vypracovala potřebné analýzy, jako je posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a analýzu rizik, dále jsme nastavili systém hlášení incidentů, auditní činnost a zrevidovali smluvní vztahy s našimi dodavateli a zpracovateli, navrhli opatření pro zvýšení zabezpečení zejména v oblasti IT technologií i technického zabezpečení,“ dodala mluvčí.