To jsou tři nové ulice, které vzniknou v Havlíčkově Brodě, konkrétně v lokalitě Rozkošská pod Ledečskou ulicí. Zastupitelé města tím chtějí ocenit a připomenout tyto významné osobnosti.

„Lokalita pod Ledečskou ulicí se aktuálně dokončuje a již brzy se zde začne stavět. Vzniknou zde tak hned tři nové ulice, které by podle zásad a kritérií měly být nějak ideově pojmenovány. Na horní straně Ledečské ulice máme architekty. V nové lokalitě jsme se rozhodli, že ulice pojmenujeme podle lidí, kteří se aktivně účastnili protifašistického a protikomunistického odboje," uvedl místostarosta Čeněk Jůzl. Ten podotkl, že pro město je nejvýznamnější československý válečný veterán Imrich Gablech, který zemřel ke konci roku. „Chtěli jsme ocenit jeho přínos městu a to, co vše za svůj život udělal a vykonal. Nová ulice, která je rovnoběžná s ulicí Ledečskou, se bude jmenovat Generála Gablecha," pokračoval Jůzl

Kolmá ulice od kruhového objezdu směrem dolů se bude jmenovat Pátera Toufara a spodní ulice Milady Horákové. „Vážím si toho, že zastupitelé ocenili a připomněli tyto osobnosti, které se zapsali do dějin naší země," řekl starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

Podle bývalého armádního důstojníka Josefa Musila by město také mělo vzpomenout na pilota Vladimíra Chadalíka, dnes již nežijícího velitele někdejší vrtulníkové letky 4. tankové divize dislokované v Havlíčkově Brodě. Musil již dříve předložil havlíčkobrodským radním návrh, že by Chadalík mohl obdržet, a to in memoriam, čestné občanství města Havlíčkova Brodu.

V úvahu by přicházelo i pojmenování nové ulice podle jeho jména. Do událostí roku 1968 se Vladimír Chadalík zapsal ojedinělým činem, který uskutečnil v den, kdy do Československa vtrhly sovětské tanky.

„21. srpna ráno si nechal na havlíčkobrodském letišti přistavit vrtulník, přestože vojsko mělo rozkaz nic nepodnikat. Vymluvil se na kontrolní meteorologický let, vzlétl a opustil vzdušný prostor republiky. Nejprve přistál v Straubingu, pak i v Mnichově. V zahraničí chtěl informovat o situaci u nás a zajistit ozbrojenou pomoc," připomněl Musil a podotkl, že šlo o zcela ojedinělý a výjimečný projev statečnosti a vlastenectví československého vojáka.

Chadalík v Německu a později ani v Jugoslávii neuspěl a vrátil se do vlasti. V lednu 1970 byl zbaven velitelské funkce, v červenci degradován na vojína a propuštěn z armády. V roce 1974 byl zatčen. O rok později byl odsouzen na tři a půl roku za protistátní činnost.

Vězení opustil v roce 1976. Zemřel v létě 1987.

Tecl souhlasí s tím, že by bylo vhodné Vladimíra Chadalíka ocenit. „Otázkou ale zůstává, jaký způsob by byl ten nejvhodnější. Prostor k diskusi tu rozhodně je. V tuto chvíli si dovedu představit spíše některou z cen, které město každoročně uděluje žijícím, ale i nežijícím osobnostem. Navíc bych to celé směřoval až k roku 2018, v jehož průběhu si připomeneme padesáté výročí srpnových událostí," zareagoval Tecl.